Fakultní nemocnice Brno rozšířila dny návštěv omezené kvůli pandemii

S platností od 9. 7. 2020 došlo k úpravě pravidel pro návštěvy u dospělých hospitalizovaných pacientů Fakultní nemocnice Brno, tedy areálu Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. Návštěvu je možné uskutečnit každý den současně dvěma osobami.

  • Foto

    fnbrno.cz

Režim návštěv v Dětské nemocnici zůstává stejný. Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku.

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů
- Návštěvy jsou realizovány denně v čase od 15 do 17 hodin.
- Ve stejném okamžiku lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob.
- Doba návštěvy je doporučena na maximálně 15 minut (neplatí pro Dětskou nemocnici,
oddělení šestinedělí Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologické oddělení).
- Návštěva se bude hlásit na pracovně sester příslušné kliniky či oddělení, kde jí bude
změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vznesen dotaz na symptomy onemocnění
COVID-19. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak
nemoci COVID-19, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
- Návštěva si při vstupu na oddělení a při odchodu z oddělení bude dezinfikovat ruce.
- Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou ústenku nebo jinou ochranu
dýchacích cest.
- Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách nebo v jednolůžkových
pokojích nebo místech k tomu určených. O těchto místech bude informovat návštěvu
a pacienta personál na sesterně.
- V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, pacienti
s potvrzenou nákazou), nejsou návštěvy možné.
- Po ukončení návštěvní doby je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.
- Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění.

Výjimky ze shora uvedených pravidel jsou možné z důvodů hodných zvláštního zřetele, o výjimce vždy rozhoduje ošetřující lékař individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav konkrétního pacienta.

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod.