Hasiči nacvičovali záchranu ze sutin

Tým jihomoravských hasičů, se specializací na záchranu zavalených osob a stabilizaci staticky narušených konstrukcí, trénoval minulý týden v Bučovicích. V areálu objektu bývalé „Středopily“ cvičili hasiči záchranu zavalených osob.

  • Foto

    firebrno.cz

Díky ochotě majitelů areálu se naskytla pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje unikátní možnost zorganizovat výcvik pro střelmistry a příslušníky s odborností na stabilizaci. Na reálných sutinách pak proběhla příprava celkem čtyř náročných scénářů.

Praktický výcvik byl rozdělen do tří dnů. V prvním dni si příslušníci zopakovali využití a nasazení minimální stabilizační sady. Ty jsou umístěné na hasičských stanicích typu C1. Jednalo se zejména o primární nasazení při záchraně zavalených osob ve výkopech, stabilizaci těžkého břemene při jeho zvedání a základní využití vybavení při vertikální a horizontální stabilizaci staticky narušené konstrukce. 

Druhý den byli účastníci výcviku rozděleni do tří týmů a postupně nasazeni na čtyřech náročných stanovištích. Zde procvičili formy průzkumu a nasazení dostupných prostředků pro vyhledávání osob v sutině, zajištění nestabilních částí nosných konstrukcí, řešení záchrany zavalené osoby v hloubce cca 3,5m a vyproštění osoby zavalené těžkým břemenem.

Třetí den dopoledne zhodnotili výcvik. Seznámili se se zásahy všech územních odborů za poslední pololetí formou prezentací a fotografií.

Tým je tvořen příslušníky z hasičských stanic Břeclav, Hodonín, Znojmo, Tišnov, Vyškov, Blansko a stanice Lidická z Brna. Z každé hasičské stanice prochází výcvikem maximálně tři příslušníci, kteří poté předávají získané informace kolegům na směnách.

Základní stabilizační sadou a prostředky pro záchranu disponují všechny územní odbory Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Nabízená pomoc tohoto typu je díky tomu pro obyvatele rychleji a účelněji dostupná, než tomu bylo v předešlých letech.