„Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace je zřejmé, že prezenční výuku nebudeme moct zahájit ani v letním semestru, a budeme tak pokračovat v online výuce“ uvedla Kateřina Pevná, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Už teď se senioři mohou přihlašovat na nové online kurzy, které budou začínat v polovině února. Online kurzy budou opět probíhat formou vysílání na YouTube kanálu. „Je to platforma, která se nám již na podzim velmi osvědčila. Pro seniory je jednoduchá, přístupná, nemusí si instalovat žádné aplikace nebo se složitě přihlašovat. Je to zkrátka jako v televizi, s vynikající kvalitou obrazu i zvuku.“ doplňuje Pevná. Vysílání výukových videí probíhá 60 – 90 minut a videa mají dvě formy. Buď obraz v obraze, kdy je vidět prezentace i lektor, nebo variantu, kdy se vizualizuje jen prezentace a lektor doprovází přednášku slovem. Novinkou jsou videa natáčená jako součást online kurzů přímo na pracovištích MENDELU jako jsou např. masný poloprovoz či další laboratoře. Senioři tak mají možnost nahlédnout přímo do samotného procesu výroby masných výrobků, nebo se virtuálně účastnit vytváření bylinných čajových směsí tak, jako by byli přímo ve výuce.

Další novinkou je možnost kontaktu s lektorem či diskuse s dalšími účastníky. „U všech našich online kurzů jsme zařadili možnost klást dotazy, to dosud seniorům v distanční výuce chybělo. Dotazům vzešlých z diskuse na chatu nebo kladených prostřednictvím e-mailu je věnován vždy konec přednášky nebo samostatná část kurzu. Alespoň takto se snažíme seniorům nahradit osobní kontakt“ dodává Pevná.