Investor chce poslat areál bývalé Mosilany k zemi, město Brno je proti

  • Foto

    redakce (archiv)

Ačkoliv nejsou budovy v areálu bývalé Mosilany památkově chráněny, mají významnou průmyslovou hodnotu a patří k autentickým místům města Brna. Komplex, který leží mezi ulicemi Vlhká, Křenová a Špitálka, je ze severu ohraničen vlakovými kolejemi a protéká jím Svitavský náhon.

Areál by podle investora mohl získat úplně jiný jinou podobu a pochopitelně využití. Charakter „brněnského Manchesteru“, kterým je celé toto území označováno díky textilní výrobě, by navždy zmizel. Právě proti tomuto záměru se v minulých dnech postavili zástupci vznikajícího spolku Za Brno i odborníci na architekturu. Dnes se k nim přidalo i vedení města Brna a pozastavuje kvůli tomu změnu územního plánu.

„Investor si podal žádost o stanovisko k demolici celého tohoto komplexu. V návaznosti na to zástupci odborné veřejnosti z České republiky i ze zahraničí odeslali vedení města otevřený dopis, kde proti zbourání areálu protestují. A s jejich názorem souzní i vedení města,“ popsal v tiskové zprávě náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle něj se v lokalitě nachází z historického i architektonického hlediska důležitá a hodnotná místa. Taková místa chce město ochránit a jejich historický odkaz předat dalším generacím. „Areál Mosilany má šanci skloubit historii s moderním a chytrým rozvojem města. Proto jsme urgentně začali jednat se zástupci investora, abychom našli řešení, díky kterému se podaří i v rámci nové výstavby zachovat genia loci původní Mosilany,“ dodal Hladík.

Vedení města prostřednictvím určeného zastupitele Filipa Chvátala se tímto územím zabývá již delší dobu. Proto byl dán pokyn na zpracování Územní studie Špitálka, která jasně stanovila možnosti přestavby zanedbaných brownfieldů, vedení Brněnské třídy a stanovila i historicky hodnotné budovy, které bohužel zatím nejsou památkově chráněny. Zároveň zástupci vedení města řeší usilovně Městské památkové zóny, které by měly cenné objekty i místa chránit.

Nyní probíhá kvůli chytré čtvrti Špitálka, areálu Mosilany a Brněnské třídě změna územního plánu. V rámci projednání se ke změně vyjádřila v lokalitě Mosilany nesouhlasně i městská část Brno-střed.

„Změnu územního plánu zatím zastavíme, abychom měli prostor najít společné řešení. Cílem je přestavba areálu, která umožní jak nové bydlení, tak plochy zeleně včetně začlenění toku Svitavského náhonu. Chceme konečně dát nový život této části středu města, ale ne za každou cenu. Věřím, že nalezneme řešení přijatelné pro obě strany, jak pro město, tak i pro investora.“ uzavřel  radní pro oblast územního plánování a rozvoje města Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Fotogalerie: