Brněnský dopravní podnik vyhlásil soutěž o návrh vizuální podoby nových tramvají, o vítězné podobě se bude hlasovat. Návrhy mohou lidé posílat od února do konce března, na to naváže výběr názvu. Jasno pak bude na začátku května.

„Nové tramvaje budou sloužit cestujícím městskou hromadnou dopravou v Brně, proto chceme dát veřejnosti možnost aktivně se podílet na výběru jejich vizuální podoby i jména,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Projekt Tramvaj pro Brno obnáší dodávku komponentů a následnou kompletaci 41 vozů v ústředních dílnách DPMB. Celkové náklady na projekt činí 1,3 miliardy korun.

V první fázi dá podnik veřejnosti prostor pro zasílání návrhů na vizuální podobu nových tramvají, tato fáze potrvá od 8. do 28. února 2019. Poté vedení DPMB, a.s., vybere návrhy do užšího výběru, které vystaví na webových stránkách projekt150.cz. Finální výběr vzejde z hlasování veřejnosti. Stejný postup pak podnik připravuje i s výběrem názvu. „Na začátku dubna zveřejníme vítězný návrh na nový vzhled tramvají a spustíme druhou fázi – tedy výběr jednotného názvu pro vozy. Do 14. dubna lidé budou moci zasílat své návrhy, ze kterých opět zvolíme užší výběr a ten dáme k dispozici pro hlasování veřejnosti,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. „Jsme otevřeni všem návrhům, které budou splňovat základní stanovená kritéria,“ dodal. Návrhy bude Dopravní podnik města Brna přijímat elektronicky prostřednictvím e-mailu trmavajprobrno@dpmb.cz.

Všechny potřebné informace včetně podmínek, které musí návrhy splňovat, zájemci najdou na webu projekt150.cz, který slouží k prezentaci akcí spojených s výročím 150 let MHD v Brně. Autor vítězného návrhu získá poukaz na roční přenosnou předplatní jízdenku, knihu 150 let městské hromadné dopravy v Brně a další věcné ceny. Odměněni budou i autoři návrhů, které postoupí do užšího výběru.