Náměstí lemované špalíry stromů, kolonádou podél parku Kraví hora i novým polyfunkčním domem v přízemí s obchody, službami a volnočasovým centrem. Tak by se mělo podle vítězů urbanisticko-architektonické soutěže proměnit náměstí Míru a bývalý vojenský areál v ulici Lerchova.

Odborná porota vybrala na konci dubna z osmi návrhů řešení týmu brněnského architekta Luboše Františáka. Návrhu se s kolegy věnovali intenzivně celé čtyři měsíce, které měli účastníci na jejich vypracování. A zajímavě vyřešili například tramvajovou smyčku, která vede po obvodu náměstí, čímž se odlišuje od původního zadání. „Nejvhodnějším a nejbezpečnějším řešením je citlivě a chytře začlenit tramvajovou dopravu do nově vzniklého náměstí s parkem. Navrhovaný výstup a nástup tramvaje zohledňuje potřeby stávajících i nově vzniklých služeb, stejně jako studentů a obyvatel. Řešení odráží současné trendy moderně pojatého urbanistického prostoru. Potěšilo mě, že to odborníci ocenili,“ uvedl Františák v rozhovoru pro web městského architekta.

Porota ocenila i velkoryse pojatý prostor náměstí. Ten vítězný tým rozvrhl v gradaci – louka, park, náměstí, blok s nádvořím, zelené intenzivní střechy a komunitní zahrada. „Harmonie odlišných prostorů nabízí široké spektrum možností volby. Volná pobytová louka, organicky komponovaný park v kontrastu s přísněji organizovaným náměstím, kde aleje stromů v pravidelném rastru přecházejí do sloupořadí kolonád a podloubí, které navádí do vnitrobloku a komunitní zahrady,“ vysvětlil Luboš Františák.

Architekti také navrhli víc zelených ploch oproti stávajícímu stavu náměstí. „Řešené území má celkem 2,23 hektarů. Z toho na ploše 1,08 hektarů je navrženo 65 stromů, květinové zahrady, plochy trávníků i intenzivní zelené střechy,“ vypočítal architekt. 

Na náměstí také vyroste nový polyfunkční dům, v jehož přízemí bude komunitní centrum a zahrada. Za přednosti vítězného návrhu považuje Františákův tým silnou a srozumitelnou kompozici sladěnou s dopravním řešením. Všech osm soutěžních návrhů včetně vítězného řešení a fyzického modelu náměstí uvidí lidé v Urban centru vedle Staré radnice. Otevřena je až do 30. července každý všední den od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.