„Navrhovaný záměr řeší umístění nového vstupního areálu do zoo při ulicích Rekreační a Ondrova. V plánu je zde postavit dva objekty. První bude dvoupodlažní reprezentativní stavba, ve které najdou návštěvníci expozici, pokladny, restauraci nebo hygienické zázemí. Druhým objektem bude dvoupodlažní parkovací dům zapuštěný do země. Jeho kapacita bude 315 míst. Dalších 16 parkovacích míst vznikne i na povrchu. Pro bezproblémový přístup do zoologické zahrady využijí návštěvníci lávku nad ulicí Ondrova. Budovy budou mít zelené střechy. Vyřešeno je i nakládání s dešťovými vodami. Ty ze zelené střechy hlavního objektu budou svedeny drenáží do dešťové areálové kanalizace. Vody ze střech, teras a zpevněných ploch stečou do vsakovacího objektu přes akumulační nádrž a budou využívány zejména pro závlahu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na dnešním zasedání doporučili radní schválit vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k tomuto záměru. „Novostavba navrhovaného objektu bude napojena na technickou infrastrukturu novými přípojkami kanalizace, vody, plynu. Dopravní napojení objektu vstupního areálu bude realizováno přes křižovatku na ulici Ondrova. Navrhovaný záměr je v souladu s Územním plánem města Brna a je také strategický pro dlouhodobý rozvoj městské zoologické zahrady. Proto s projektovou dokumentací souhlasíme,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.