Kriminalita v Česku se po dvou covidových letech podle brněnského Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zvýšila. Počet zahájených trestních řízení proti fyzickým osobám se meziročně zvýšil zhruba o 28.500 na 197.525. Vůči zhruba 30.500 lidem bylo loni zahájeno trestní stíhání, jde o obdobné číslo jako o rok dříve. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou NSZ dnes zveřejnilo na svém webu.

Stříž sdělil čísla poslancům

NSZ navštívili během pracovní cesty do Brna členové ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, nejvyšší státní zástupce Igor Stříž jim vybraná čísla za loňský rok prezentoval. Dozvěděli se například, že loni bylo zahájeno trestní stíhání proti 30.512 fyzickým osobám, z toho usnesení o zahájení trestního stíhání bylo zrušeno u 1102 lidí, tedy u 3,6 procenta z celkového počtu stíhaných.

Žalobci jsou u soudů úspěšní

Podíl soudem zproštěných věcí se poslední čtyři roky pak pohybuje pod hranicí pěti procent, a to v poměru k počtu v daném roce podaných obžalob. Loni činil 4,3 procenta, naprostá většina obžalob podaných státními zástupci tedy vyústila v odsuzující rozhodnutí soudu.

Trendy mění podobu trestní justice

Vedení NSZ představilo poslancům také trendy, které mění podobu trestní justice. Stoupá počet dohod o vině a trestu, které urychlují a zefektivňují trestní řízení a ulevují soudům. Nekoná se totiž hlavní líčení s dokazováním. Loni státní zástupci už během přípravného řízení navrhli 632 takových dohod, o rok dříve 531. Stoupá také podíl ukládaných peněžitých trestů, které jsou mnohdy alternativou trestu odnětí svobody. Ještě v roce 2015 byl podíl těchto sankcí ve vztahu k počtu odsouzených 5,9 procenta, loni se peněžitý trest dotkl více než čtvrtiny všech odsouzených osob (26,3 procenta).

Odškodnění pro oběti zločinů

S tím souvisí i prostředky získané v rámci trestního řízení, které míří na uspokojení majetkových nároků poškozených a obětí trestné činnosti, případně se převádějí do příjmové části státního rozpočtu. Loni bylo na speciální účet ministerstva spravedlnosti takto připsáno 478 milionů korun.

V covidu kriminalita poklesla

Dva covidové roky byla kriminalita v poklesu. Ještě za rok 2019 počet zahájených trestních řízení proti fyzickým osobám činil zhruba 212 tisíc. O rok později to bylo zhruba o 30 tisíc méně, tedy kolem 182 tisíc. Za rok 2021 to bylo ještě o dalších zhruba 13 tisíc případů méně, tedy kolem 169 tisíc.