Odborníkům z Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno se podařilo dosáhnout milníku při výzkumu chronické lymfatické leukémie, což je nejčastější typ leukémie u dospělých. Tým Marka Mráze (na snímku) z univerzitního institutu CEITEC získal americký patent na využití GAB1 inhibitorů jako léčiva pro nádorová onemocnění krve. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Před pěti lety získali grant

Mráz se svým týmem získal v roce 2018 grant, díky němuž se mohl zaměřit na intenzivní výzkum vzniku a léčby chronické lymfatické leukémie. Nádorové onemocnění je charakterizované nekontrolovatelným množením jednoho typu imunitních buněk. Konkrétně to jsou B lymfocyty, tedy buňky imunitního systému, které jinak brání tělo před patogeny tím, že vytvářejí protilátky. Nádorové B lymfocyty ale postupně nacházejí způsob, jak se na léčbu částečně adaptovat, případně se stávají zcela rezistentními.

Patent platí jako monopol v USA

Právě o inhibitorech GAB1 proteinu Mráz uvažoval jako o novém léčivu a americký patent je výsledkem jeho více než desetiletého studia. „Patent je monopolem na území USA na využívání GAB1 inhibitorů jako léčiva na hematologické malignity (leukémie) a Masarykova univerzita s FN Brno jsou vlastníky těchto práv, což je nezbytná podmínka při vývoji nových léčiv a pro potenciální spolupráci s farmaceutickými společnostmi,“ sdělila Markéta Vlasáková z Masarykovy univerzity.

Chtějí najít nový inhibitor

Udělení amerického patentu však neznamená konečnou fázi. „Terapeutické strategie v onkologii se v posledních deseti letech výrazně vyvíjí. Proto bychom chtěli mít postupem času nový inhibitor, který je specifický vůči cílové GAB1 molekule, má příznivý farmakokinetický profil (farmakokinetika zkoumá osud léčiv v organismu, od jejich podání až po vyloučení), je patentově ochráněn a má potenciál využití u pacientů s jedním ze studovaných nádorových onemocnění krve,“ dodal Mráz.