Leder: Zájem o třídění odpadů v Brně je značný, meziročně stoupá

  • Foto

    redakce (MOŠ)

Momentálně má město Brno třicet sedm sběrných středisek odpadu. Dojezdová vzdálenost pro občany je tedy velmi příznivá, dobrou dostupnost uložení vytříděných odpadů dokazuje i množství odpadu, které občané na sběrná střediska odvezli. V roce 2019 to bylo téměř 20 tisíc tun. Informoval zpravodajský portál BRŇAN předseda představenstva městské společnosti SAKO Filip Leder.

Na šesti sběrných střediscích je realizován projekt na předcházení vzniku odpadu, tzv. RE-USE. „Jako první město v České republice již čtyři roky podporujeme předcházení vzniku odpadů sběrem a prodejem využitelných věcí, které by jinak byly vyhozeny“ říká Leder.  Ten dále vysvětlil, že RE-USE projekt má velký význam v uvědomění si hodnoty starých a funkčních věcí a osvětu v oblasti konzumu a spotřeby. „V roce 2019 se díky projektu získalo 219 tisíc Kč, které budou využity na výsadbu městské zeleně,“ podtrhl Leder.

V roce 2019 se meziročně navýšil objem tříděného papíru, plastů a skla. „Zaznamenáváme značný zájem občanů o třídění odpadů, ale i obecně o čistotu okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Je pro nás prioritou, aby Brno bylo kvalitním a vyhledávaným městem pro život. Nakládání s odpady a čistota města je jedním ze stěžejních aspektů kvality života ve městě,“ doplnil Leder.

Papír a plasty jsou odděleně sváženy na dotřiďovací linku. U papíru se pohybuje množství nežádoucích příměsí na cca 10 %, to znamená, že 90 % svezeného papíru se dále prodává k recyklaci do papíren. Cena papíru jako druhotné suroviny na trhu značně kolísá dle aktuální poptávky zpracovatelů. Z plastového odpadu pracovníci na dotřiďovací lince ručně vytřídí zhruba 30–35 % materiálu, především PET lahve a tvrdé plasty, tzv. drogerie, což jsou kanystry, obaly od aviváží apod.

„Na řadu plastů zatím v ČR neexistují zpracovatelské technologie, ale to by se mělo změnit, protože recyklace plastů je prioritně podporovaný cíl environmentální politiky EU i ČR. I proto SAKO připravuje stavbu nové velkokapacitní automatické dotřiďovací linky,“ vysvětluje Filip Leder. U plastového odpadu je pro občana obtížné rozlišit, který druh plastu je recyklovatelný a který ne, proto se nebráníme tomu, že občané třídí všechny plasty, a na dotřiďovací lince pracovníci roztřídí plasty na jednotlivé kategorie,“ popisuje Leder.

Čiré a barevné sklo je odváženo do skláren v Kyjově a je recyklováno ze 100 %, jedná se o stabilní komoditu na trhu s druhotnými surovinami. Vytříděný odpad tedy nepřichází na zmar a k recyklaci je předáváno maximum toho, co lze v rámci dostupných recyklačních technologií dále zpracovat. Díky třídění a chytrému zpracování jsou odpady znovu využívány jako surovina pro řadu odvětví, což vede k výraznému šetření přírodních zdrojů.