Prozradil to bezpečnostní manažer asociace Vít Kraus. Postupy policie a pořadatelských služeb jsou podle asociace nejednotné. Například někteří fanoušci hostů přijíždějících na brněnskou Zbrojovku si na webu stěžují na přílišné lustrování a natáčení ze strany policie.

"LFA má zájem o komfortní prostředí pro všechny diváky, a tedy i pro fanoušky hostujících klubů, a v současné době se zabývá tím, aby se činnosti pořadatelské služby a Policie ČR při zajištění bezpečnosti na stadionu i před ním v rámci nejvyšší soutěže standardizovaly a sjednotily," uvedl Kraus. Asociace už má pracovní tým složený ze zástupců jednotlivých klubů, bezpečnostních služeb, Policie ČR, ministerstva vnitra a dalších orgánů, kteří se touto problematikou zabývá.

Podle mluvčího asociace Štěpána Hanuše se první jednání už uskutečnila. LFA by otázku bezpečnosti chtěla sjednotit do nové sezony. Podle Krause je ale otázkou, v jaké bude to podobě, zda třeba jako v Brně či jako na jiných stadionech.

Podle některých hostujících fanoušků panují nepřísnější podmínky u zápasů právě na brněnské Zbrojovce, stěžují si například na přílišnou lustraci ze strany policie a natáčení. Podle Krause předmětem dohody mezi Fotbalovou asociací ČR, LFA a Policií ČR není konkrétní aktivita policistů při bezpečnostních prohlídkách před vstupem na stadion.

"Jejich průběh vždy zajišťuje pořadatel utkání v souladu s platným návštěvním řádem stadionu. Dohoda upravuje vzájemnou spolupráci s Policií ČR při rizikových utkáních a upravuje součinnost Policie ČR a pořadatele utkání při zákroku pro obnovení veřejného pořádku uvnitř stadionu," uvedl Kraus. Doplnil, že činnost policie v okolí stadionu a na přístupových trasách je plně v kompetenci místně příslušného oddělení policie.

Podle mluvčího jihomoravské policie Pavla Švába volí policisté tento postup pouze u vysoce rizikových fotbalových utkáních, u kterých došlo nebo hrozí narušení veřejného pořádku a bezpečnosti. "Jedná se o výjimečné opatření, které je realizováno pouze několikrát do roka," uvedl mluvčí. Doplnil, že získané obrazové záznamy lidí a jejich údajů slouží pouze policii k danému utkání a je s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy. Data nejsou uchovávána pro potřeby žádného registru, uvedl Šváb.