Lidé přispěli do sbírky Koláč pro hospic 2020 rekordní částkou 1 267 547 korun

Devatenáctého ročníku sbírky Koláč pro hospic se zúčastnily všechny oblastní Charity v celé brněnské diecézi. Letos do charitních kasiček dárci věnovali 1 267 547 korun.

  • Foto

    dchb.charita.cz

Výtěžek ze sbírky vzrostl o 158 462 korun oproti loňskému roku. Dárce Charita odměnila 4 tisíci koláči nebo speciálním video-receptem od přední amatérské pekařky Petry Burianové. Získané peníze Charita využije na rozvoj hospicové péče, nákup zdravotnického materiálu a léčiv.

Přímo v Brně darovali lidé na péči o nevyléčitelně nemocné a umírající 349 600 korun. Bylo to nejvíce z celé brněnské diecéze. Nejčastěji Brňané vhazovali do kasičky dvacetikorunovou minci. Peníze použije Domácí hospic sv. Lucie v Brně na rozvoj svých služeb. Už třetím rokem mohou lidé přispět také pomocí bezkontaktních platebních terminálů. Nejvíce této možnosti využili právě dárci v Brně. Posláním domácí hospicové péče je doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně mohli důstojně projít touto životní etapou. „Velmi si vážíme podpory a příspěvků věnovaných sbírce Koláč pro hospic a všem lidem srdečně děkujeme. Tato tradiční akce je pro nás i potvrzením toho, že roste zájem o domácí hospicové služby, které Charita poskytuje umírajícím v celém Jihomoravském kraji a části Vysočiny,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Charitní hospicovou péči podporují i soukromé firmy a společnosti formou darovací smlouvy nebo firemního dobrovolnictví. Diecézní charita Brno proto děkuje všem firmám, společnostem, institucím
a dobrovolníkům, kteří jí věnují svoje prostředky a energii. Podpořit Domácí hospicovou péči mohou lidé i nadále, a to online platbou přímo na webu www.kolacprohospic.cz. Online dárci získají jako  poděkování za příspěvek video-recept od vítězky soutěže Peče celá země Petry Burianové. Virtuální koláč nabídne veřejnosti Charita až do konce října 2020.