Administrativa je neoddělitelná součást práce na volné noze. Přemýšlíte, jak vystavit svou první fakturu? Zjistěte, co všechno musí vystavená faktura obsahovat.

Náležitosti faktury – co všechno musí faktura obsahovat?

Co všechno musí faktura obsahovat? Odpověď na tuto otázku se řídí Občanským zákoníkem (OZ), konkrétně § 435. Náležitosti faktury se liší podle toho, zda jste plátce DPH či nikoliv. OSVČ, kteří nejsou plátci DPH a nevedou účetnictví musí na faktuře uvádět především informace o dodavateli. To znamená:

 • jméno dodavatele,
 • vaše sídlo uvedené v registru,
 • IČO,
 • název registru, ve kterém jste jako podnikatelé uvedení.

To je vše. Ano, skutečně. Neplátce DPH bez účetnictví na fakturu nic dalšího podle OZ uvádět nemusí.  

Možná však sami vidíte, že taková faktura je poněkud neúplná. Na faktuře by neměly chybět ani další údaje.

 • Částka, na kterou je faktura vystavená,
 • datum vystavení,
 • datum splatnosti,
 • číslo účtu, na který platbu poslat,
 • popis, za co jste fakturu vystavili,
 • číselné označení faktury,
 • údaje odběratele,
 • informaci, že nejste plátce DPH,
 • a také kontakt v podobě e-mailu či telefonu.

Bonusem je také QR kód, který odběratelům platbu výrazně usnadní.

Vedete podvojné účetnictví? Faktura musí obsahovat i další náležitosti

Faktura, kterou vystavuje podnikatel s podvojným účetnictvím, je účetní doklad. Jako taková se řídí úpravou definovanou v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví. To znamená, že do faktury musíte uvést všechny položky, které jsou pro neplátce DPH bez podvojného účetnictví volitelné.

Plátce DPH to má potom ještě o kousek náročnější. Kromě všech zmíněných údajů musí na faktuře uvádět také:

 • daňové identifikační číslo (DIČ),
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ DPH,
 • sazbu DPH,
 • výši DPH uvedenou v Kč.

Na co všechno si dát při fakturování pozor?

Jako neplátce DPH se vás netýká datum zdanitelného plnění, přesto byste si měli dát na několik náležitostí pozor.

Datum splatnosti faktury podle zákona

Pokud na faktuře neuvedete datum splatnosti, ze zákona se jedná o 30 dní od doručení  faktury. Za běžnou dobu splatnosti faktury se považuje 14 dní.

Pokud máte problémy s cash flow, můžete se s odběratelem domluvit i na kratší splatnosti (např. 7 dní) nebo naopak. Pokud dodáváte služby či zboží za vyšší obnos, můžete se domluvit až na 60denní splatnosti faktury.

 Datum splatnosti faktury je den, kdy má mít dodavatel peníze na účtu. To platí i v případech, kdy datum splatnosti faktury spadá na volný den.

Jak si fakturaci usnadnit?

Fakturování není žádná velká věda. Vystavovat faktury v Excelu však může zabírat zbytečně moc času. Dnes už naštěstí existuje velké množství fakturačních nástrojů pro podnikatele, které vám fakturování výrazně usnadní. Nebojte se využívat moderních nástrojů, které vám často i zdarma život na volné noze výrazně usnadní.