„Schválení této směny zastupiteli bude jedním z posledních klíčových kroků k tomu, aby došlo ke scelení pozemků nutných pro plánovanou bytovou výstavbu města Brna. V uvedené lokalitě se chystáme postavit 350 družstevních bytů, pro které jsme v prosinci vybrali projektanta. Ke stavebnímu povolení bychom projekt chtěli dovést do dvou let a v roce 2025 by se mělo kolaudovat,“ popsal plány města náměstek primátorky města Brna pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Brno díky této směně nabyde od společnosti IMPERA pozemky jednak ve zmíněném Novém Lískovci, jednak přímo kolem křižovatky Pekařské a Anenské. IMPERA city je totiž vlastníkem některých pozemků, na kterých jsou například chodníky. Tím dojde k vypořádání majetkoprávních vztahů u této veřejně využívané infrastruktury.

Definitivní slovo budou mít zastupitelé na únorovém zasedání.