Vedení města počítá do budoucna s rozvojem zahrádkářských lokalit. Na jejich plánování bude spolupracovat s brněnským územním sdružením Českého zahrádkářského svazu. V tiskové zprávě to uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Postup právě podepsaného memoranda mezi městem a zahrádkáři je jasný, nejdříve dojde k vytipování nových lokalit pro zahrádky, vytváření komunitních zahrad a osad a zlepšení jejich dostupnosti.

„Podpis memoranda je jasným signálem ke spolupráci v oblasti podpory zahrádkářské činnosti v Brně. Díky tomu také upevňujeme komunikaci mezi městem a zahrádkáři včetně nastavení předvídatelnosti jednotlivých kroků veřejné správy a Českého zahrádkářského svazu. Naším cílem není jen vytváření nových zahrádkářských osad a komunitních zahrad, ale i realizace přírodě blízkých opatření, pořádání výstav a školení, organizace návštěvních dnů, zapojení škol a školek nebo popularizace včelaření,“ popsal Hladík.

Podle něj zahrádky do Brna patří, jsou součástí ekosystému města. „Při zahradničení si budujeme kladný vztah k přírodě a přispíváme k udržitelnému rozvoji samozásobitelstvím lokálními potravinami,“ popsal Hladík.

Jedním ze stěžejních témat memoranda je spolupráce na vytváření nových lokalit určených pro zahrádkáře. „Nové plochy zahrádek jsou v novém územním plánu vymezeny především na pozemcích v Tuřanech, které jsou zároveň v blízkosti zastávek MHD. V současné době již zpracováváme investiční záměry na nové zahrádkářské osady. Vždy se u nich snažíme o to, aby zapadaly do krajiny. Při jejich realizaci počítáme například i s výsadbou větrolamů,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal (KDU-ČSL).

V minulosti ustupovaly zahrádkářské kolonie nové výstavbě, ať už bytové, tak průmyslové. Nejvíce lokalit takto padlo například v městské části Slatina. Nyní by pro jejich rušení měly existovat pouze tři důvody. Jsou jimi infrastrukturní stavby, tedy silnice a železnice, protipovodňová ochrana v záplavovém území a vznik parků.

 „Memorandum by mělo převést do praxe to, co předpokládá zahrádkářský zákon, tzn. zapojit zahrádky do systému zeleně a šetrného hospodaření s vodou, podporovat veřejně prospěšné zahrádkaření jako důležitou součást sociální soudržnosti obyvatelstva a stimulátor zdravého životního stylu. V rámci hledání nových lokalit spolupracujeme s městem na zahrádkách v lokalitě Dvorska v Tuřanech. V přípravné studii vymezujeme plochy pro tradiční zahrádkáře i pro společné zahrádkaření na menších záhonech. O správu osady se bude starat místní organizace, která je pobočným spolkem ČZS. Osada bude mít klubovnu a komunitní prostor pro pořádání společných akcí pro zahrádkáře i veřejnost,“ popsala předsedkyně výboru Českého zahrádkářského svazu Brno-město Helena Vařejková

Už dnes řada zahrádkářských osad podle svých možností pořádá různé akce pro děti, spolupracuje s dalšími spolky, účastní se jarních úklidů, zajišťuje v létě kulturní program a přednášky. Díky memorandu by se tyto činnosti mohly ještě rozvíjet a mít i širší propagaci.