Mezi 15 sportovních událostí navrhují radní rozdělit více než 10 milionů Kč. Výše dotací pak musí stvrdit svým rozhodnutím Zastupitelstvo města Brna.

„Účelem programu je podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města Brna v letošním roce. Jedná se o světové a evropské soutěže, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo různá Grand Prix. Těšit se tak můžeme například na ME v závodech horských kol, MČR mužů a žen v atletice na dráze nebo na Evropské hry handicapované mládeže,“popsal radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Na základě veřejné výzvy bylo podáno 15 žádostí na podporu významných sportovních akcí konaných na území města Brna v roce 2019. Kromě výše jmenovaných závodů jsou dotace v různých výších navrženy na uspořádání:
– CEV Evropské ligy ve volejbale mužů a žen 2019,
– Evropského poháru ve vodním pólu 2019,
– Brno Open Dance Festival 2019,
– FEI World Cup – Světový pohár v drezuře koní,
– GRAND PRIX BRNO 2019 v moderní gymnastice,
– 23. ročníku mezinárodního závodu „SOKOL GRAND PRIX de Gymnastique 2019“ smíšených dvojic ve sportovní gymnastice,
– Grand Prix TJ Favorit Brno pro kategorie Elite a U23 mužů a žen a pro kategorii juniorů,
– 5. ročníku mezinárodního tenisového turnaje ITF „BTC CUP Brno 2019“,
– European Challenge Tour (golf),
– Mezinárodní mistrovství ČR v triatlonu,
– Final4 CEWL středoevropské ligy v basketbalu žen 2019,
– Evropského poháru CEB Cup v baseballu mužů.

Dotace jsou navrženy v rozmezí od necelých 4,3 milionu po 100 tisíc korun, a to dle celkového rozpočtu akce a počtu účastníků. Rozhodovat o nich budou zastupitelé na svém dubnovém zasedání.

Dotaci lze použít například na pronájem sportovišť vč. zázemí, nájemné prostor pro konání akce a organizaci závodu, pronájem mobiliáře pro konání akce, neinvestiční sportovní přípravu hřiště za účelem konání sportovní akce na mezinárodní úrovni, cestovné – jízdné, dopravu materiálů a osob, ubytování a společné stravné účastníků akce, materiální vybavení, startovné – poplatky federacím, věcné ceny, technické zabezpečení akce – montáž a demontáž tribun, značení tratí atd. Dále lze maximálně 10 % z poskytnuté dotace využít na propagaci akce.

Osobní náklady (pořadatelé, rozhodčí, osoby obsluhující techniku, moderátor, zdravotní služba, bezpečnostní služba atd.) lze finančně vypořádat v maximální výši do 30 % z poskytnuté dotace.