DNA (deoxyribonukleová kyselina) je nositelkou genetické informace organismů. Jako člověk, který za komunistické totality emigroval z Československa, Jiřičný odsoudil nynější útoky některých politiků na cizince a snahu o uzavírání hranic států. Jiřičný je bratrem uznávané architektky Evy Jiřičné.

Osmašedesátiletý Jiřičný se podílel například na objevu čtyř proteinů a jejich významu v souvislosti s DNA. Jeden objevený protein je nezbytný pro embryonální vývoj, druhý chrání před onemocněním ledvin a dva zabraňují nástupu rakoviny, shrnul Jiřičný, který působí na Spolkové vysoké škole technické v Curychu. Je také předsedou mezinárodní vědecké rady Masarykovy univerzity.

Když se Jiřičný v roce 1969 nedostal na Karlovu univerzitu, odjel na prázdniny do Británie. Původně neplánoval, že tam zůstane. "Věděl jsem, že si nemohu dovolit v Británii studovat, jenže mě přijali na Birmingham University s tím, že mi odpustí školné," popsal Jiřičný.

Do Československa se už nevrátil, stal se emigrantem. Dnes zdůraznil, že jej jako cizince skvěle přijali jak v Británii, tak později v dalších zemích, kde působil. "Obava z neznámého a nedůvěra k cizincům jsou dva odvěké rysy lidské povahy. Žijeme v době, kdy vůdčí představitelé mnoha zemí podporují takovouto nedůvěru a podněcují nesnášenlivost vůči cizincům. To je ale velice krátkozraké a nebezpečné," uvedl Jiřičný.

Uzavírání hranic a lidských myslí před jinými národy, jejich kulturami, filozofiemi i náboženstvím vede podle Jiřičného ke stagnaci a degeneraci. "Musíme se snažit objevovat nové světy a poučit se z těchto zkušeností," uvedl vědec.

V Birminghamu Jiřičný vystudoval chemii, doktorát získal v Londýně. "Jeho původně čistě chemické nebo biochemické zájmy se postupně více a více přibližovaly molekulární biologii DNA," uvedl prorektor Masarykovy univerzity Petr Dvořák.

Vědě a výzkumu se Jiřičný věnoval v Basileji, Římě a posléze zakotvil v Curychu. Do letošního ledna publikoval 216 vědeckých prací, mimo jiné i v nejvěhlasnějších časopisech, jako je Nature nebo Science, uvedl Dvořák.