Brownfield Špitálka se pod vedením studia A8000 promění v živou, moderní, ale především chytrou městskou čtvrť, která bude udávat trendy současného žití, práce i odpočinku. Rozvoj území by měl 
nastartovat také celkovou revitalizaci oblasti brněnského Cejlu, dříve známého jako brněnský Bronx. Dominantou bude stávající chladící věž. Heslem proměny je totiž – ne destrukce, ale evoluce. Vznikne zde takzvaný CITY HUB, který se stane místem setkávání a udržitelného přístupu k životu.

Revitalizace lokality Špitálka je strategickým projektem města Brna a zároveň součástí rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED, jehož cílem je zavádění inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. Vedle Brna jsou do projektu zapojená další evropská města – holandský Rotterdam, skotský Glasgow, švédská Umeå, polský Gdaňsk a italská Parma.

Projekt Špitálka je rozložen hned do několika etap. Prvním krokem realizovaným na přelomu let 2018 a 2019 bylo uspořádání mezinárodní urbanistické ideové soutěže pro celou sídelní oblast o rozloze 24,55 ha. Druhá etapa se zaměřovala na územní studii a dopravní infrastrukturu. Třetí etapa má konkrétnější zadaní, orientovala se na území západní části areálu Tepláren Brno. Urbanisticko- architektonický návrh této lokality zpracovalo architektonické studio A8000, které v minulosti přivedlo k životu třeba pražské Forum Karlín nebo se podílelo kancelářskou budovou Zlatý Anděl na výrazné revitalizaci oblasti Anděl na pražském Smíchově. Rozvojové oblasti jsou dlouholetou i srdcovou záležitostí studia. Respektují přitom historii a genius loci místa, který překlápí do formy moderních  technologií a ekologického standardu 21. století. 

 „Naším cílem není areály od základů přestavět, změnit nebo destruovat -– ale rozvinout je v soběstačnou udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí. Rozvojové oblasti jsou jedním z našich zásadních témat. Jsme rádi, že si na Špitálce můžeme vyzkoušet nejmodernější technologie,“ uvádí architekt Martin Krupauer. Nová brněnská čtvrť by měla po vzoru současných zahraničních trendů v bydlení sloužit jako WORK AND LIVE lokalita. Architekti navrhují vytvoření flexibilních otevřených multifunkčních jednotek, které slouží jak pro práci, tak pro bydlení. Jednotky budou vysoce variabilní. Jejich obyvatelé je budou moci volně propojovat, zmenšovat i zvětšovat. Vznikne tak živelná struktura, která se bude moci měnit dle aktuálních potřeb.  Společnost v době pandemie, kdy se hranice pracovního a domácího prostředí setřely výrazně takřka ze dne na den, podobnou tvárnost jistě ocení. U bydlení to ale teprve všechno začíná. CITY HUB, jak se revitalizovaná lokalita nazývá, nabídne nejen budoucím obyvatelům, ale i celému městu široké spektrum možností trávení pracovního a volného času. Stane se místem, do kterého se lidé rádi vracejí za kulturou stejně jako inspirací. 

Ikonou místa i nadále zůstane dlouhodobě nevyužívaná chladící věž. Architekti jí však chtějí vdechnout zcela nového ducha. Vnitřní prostor chladící věže se přemění v takzvaný EVENT HUB. Ten poskytne prostor pro prezentaci firem či obyvatel sídlících v CITY HUBU. Věž zároveň poslouží jako dech beroucí vyhlídka na Brno. Stávající dvě lodě průmyslových hal se promění v CULTURE HUB. Jednoduchost a otevřenost řešení umožní rychlou proměnu kulturního využití sálu dle různorodých potřeb konkrétní produkce či dramaturgie. COWORK HUB, který se stane inkubátorem a těžištěm nově vzniklých okolních pracovních ploch, vznikne v budově archivu Tepláren. 
 
Nevyužívaná střešní krajina v nehostinné industriální čtvrti se změní na nevšední veřejný prostor. Nové střešní terasy nabídnou sportoviště, zeleň i zahrádky pro komunitní pěstování. Architekti navrhli také 400 metrů dlouhý SKYWALK, který prochází chladící věží a spojí všechny budovy. Stane se unikátní atrakcí a městskou vyhlídkou funkčně připomínající třeba horské Stezky v oblacích nebo dřevěnou konstrukci Metropol Parasol v Seville. Vedle EVENT HUBU, CITY HUBU a CULTURE HUBU doplní zástavbu šest nových budov pro bydlení a pracovní zázemí. Celkově se jedná o 30 tisíc metrů čtverečních ploch.

Zelené střechy však budou pouze jedním z mnoha aspektů, které povedou ke snížení negativních vlivů výstavby čtvrti na životní prostředí. Cíl města Brna a ateliéru A8000 je jasný – vybudovat za pomoci moderních technologií a inovativních přístupů první chytrou čtvrť v Brně, která by se měla stát pozitivním příkladem zodpovědného a udržitelného přístupu k životu ve městě. Součástí přípravy projektu jsou proto například kulaté stoly s experty včetně energetiků či poskytovatelů základní infrastruktury.

Aby byla výstavba co nejefektivnější z energetického hlediska, uvažuje se o využití geotermálního tepla, tepla ze sluncem vyhřívaných ploch, zbytkového tepla budov ale i obnovitelných zdrojů energie pro dodatečný ohřev či ochlazení vody. Využít by se mělo také zbytkové teplo ze sousedních provozů teplárny. Zajistí se tak co nejmenší závislost na fosilních zdrojích. Volné plochy na budovách budou rovněž osazeny fotovoltaickými panely na výrobu elektrické energie. Zvažuje se také recyklace šedých vod, tedy odpadních vod, které lze efektivně vyčistit a znovu použít k zalévání či splachování. Vnitřní klima objektů by mělo být plně řízeno. Větrání by mohlo být regulováno dle aktuální obsazenosti lidmi, čerstvý vzduch zase ohříván odpadním vzduchem v rekuperačních jednotkách. Uvažuje se o inteligentně řízeném osvětlení, které se přizpůsobí skutečným potřebám v místě. Všechny systémy by měly být propojené, měřené, vyhodnocované – právě tak lze dosáhnout jejich inteligentního řízení. „Chceme se věnovat všemu, co je skutečně přínosné pro udržitelný život v lokalitě ve spojení s městem. To je naše představa smart technologií. Nyní pokračujeme ve spolupráci s experty napříč obory v definování inovativních principů a technologií, které využijeme. Chystá se také změna územního plánu. V blízké budoucnosti by měly být stanoveny podmínky pro hledání budoucího strategického investora. 

Prioritou je najít takového partnera, který se by o území dlouhodobě pečlivě staral a chtěl by se stát součástí obrovské proměny této částí Brna, která se nevyhnutelně blíží,“ dodává Martin Krupauer. Unikátní transformace bývalých továrních areálů by tak v budoucnu mohla inspirovat rozvoj celé lokality brněnského Cejlu. Vedle návrhu revitalizace západní části areálu Tepláren Brno pracuje ateliér A8000 také na koncepci oživení přiléhajícího areálu bývalé textilky Mosiliana. Nová podoba obou území by měla podhrnout charakter místa.