Na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně (VUT) vzniknou nové obory týkající se kyberbezpečnosti nebo udržitelnosti. Školy tak reagují na očekávaný příchod populačně silných ročníků i na veřejnou potřebu. Na VUT i na Mendelově univerzitě berou příchod silných ročníků, který bude kulminovat v roce 2027, jako příležitost ke zvýšení kvality studia a studijní úspěšnosti. Masarykova univerzita plánuje také rozšíření kapacity kolejí. Sdělili to oslovení zástupci brněnských univerzit.

VUT: nové studijní programy připravíme do roku 2027

Vzhledem k podfinancovanému vysokému školství v ČR je ale podle nich komplikované udržet kvalitu vzdělávání, dostát nárokům na organizaci nebo zajistit zásadnější zvýšení kapacity. „Pracujeme na akreditaci nových studijních programů, které připravíme do roku 2027. Jedná se o progresivní oblasti, kterými chceme oslovit aktuální potřeby společnosti a národního hospodářství,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení VUT Kamil Gregorek. Otevřou se obory týkající se polovodičových technologií, kyberbezpečnosti a informačních technologií, vesmírných technologií, elektromobility, environmentálních technologií nebo energetického inženýrství.

Na Masarykově univerzitě se bude nově studovat kriminalistika

„Na Masarykově univerzitě vzniknou nové programy jako například veřejné zdravotnictví, kriminalistika, kyberbezpečnost nebo obory, které souvisí s udržitelností a Green Dealem,“ řekl prorektor Radim Polčák. Když však fakulta vytvoří nový studijní program, nedostane na něj od ministerstva školství více peněz. Když někde kapacitu zvýší, musí jinde ubrat. Navyšovat lze nejsnáze v odvětvích, kde není potřeba specifické technické zázemí, tedy typicky na humanitních a sociálněvědních oborech.

Situaci komplikuje podfinancování univerzit

Situaci podle zástupců škol komplikuje i podfinancování vysokého školství, na které jde v Česku podle Eurostatu menší podíl hrubého domácího produktu oproti průměru Evropské unie. Nominálně výdaje ve školství neklesají, reálně ale kvůli inflaci ano. „Stejně jako na celou společnost, dopadá inflace a energetická krize i na univerzity. Vzhledem k tomu, že vláda má jako svou prioritu vzdělávání a chce mít vzdělanostní ekonomiku, je množství peněz ve vysokoškolském systému kriticky malé,“ řekl prorektor Mendelovy univerzity Ondřej Mocek.

Chtějí postavit nové studentské koleje

Větší počet studentů přinese i výzvu v podobě jejich ubytování. „Na tom jsme velmi špatně. Aktuálně ubytujeme každého desátého studenta, nabízíme 3200 lůžek. Do roku 2026, když to dobře půjde, plánujeme postavit dva bloky nových kolejí v univerzitním kampusu v Bohunicích o kapacitě 1000 lůžek,“ uvedl Polčák z Masarykovy univerzity. VUT v případě potřeby zvýší kapacitu o 2000 lůžek vytvořením třílůžkových pokojů z pokojů dvoulůžkových.

V rozpočtu chybí 11 miliard, tvrdí univerzity

Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 schváleného vládou je pro vysoké školství na příští rok rozpočet stejný jako letos. Podle představitelů vysokých škol v něm pro univerzity chybí asi 11 miliard korun.