Uhrazení dluhu byla podmínka pro to, aby rada jednala o zpětvzetí výpovědi z nájmu. Protože nájemce na smírné řešení situace přistoupil a k 20. lednu vše splatil, budou se radní zpětvzetím výpovědi zabývat na svém posledním lednovém zasedání příští týden.

„Jsem rád, že jsme obstáli v roli řádného hospodáře a dokázali jsme najít cestu, jak se bez soudů a bez exekucí domoci zaplacení stanoveného nájemného a záloh na energie. Pokud bychom nastalou situaci neřešili a nechali v nájmu podnik, který dluží městu tak obrovské částky, bylo by to naprosto nekorektní vůči všem ostatním nájemníkům města, kteří své závazky řádně hradí. Splacení závazků za poslední rok ve výši asi milion korun chápu zároveň jako důkaz toho, že má společnost Gattamelata zájem v prostorách Muzejky zůstat i nadále. Zpětvzetím výpovědi se proto budeme zabývat na nejbližší možné schůzi rady, a to ve středu 27. ledna. Uvědomuji si, že dnešní doba není pro žádného podnikatele jednoduchá, a o to víc doufám, že se Muzejka co nejdřív dočká otevření, protože to je náš cíl,“ shrnul náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Město pronajalo společnosti Gattamellata prostory bývalé restaurace, bývalého bufetu a také prostory sloužící jako zázemí restaurace, sklady nebo pozemek ve dvorním traktu určený k parkování. Nájem jednotlivých prostor je rozdělený do tří smluv. Všechny byly uzavřeny na dobu neurčitou. Prostory byly předány v květnu 2016. Nájemce nehradil městu nájemné již více než rok, uhrazené pohledávky zahrnovaly nájemné od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020.