Národní divadlo Brno ruší představení ve všech budovách

  • Foto

    Národní divadlo Brno

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se do odvolání ruší všechna představení v budovách Národního divadla Brno ‒ Janáčkova divadla, Mahenova divadla a divadla Reduta.

Vzhledem k tomu, že jde o opatření na dobu neurčitou, bude se vstupné vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.

Vstupné hrazené platební kartou nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky.

„Prosíme, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky na představení NdB a platili v hotovosti, požádali o vrácení vstupného pouze písemně - nejlépe e-mailem na adresu storno@ndbrno.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vstupenky na vrácení. Prosíme diváky o trpělivost, žádosti budeme vyřizovat postupně,“ uvedli ve sdělení zástupci divadla.

Předplatitelům budou představení odehrána v náhradních termínech.

Koncerty (Zrní, Rudy Linka, Vienna Strauss Philharmonic Orchestra, Hradišťan, Hana a Petr Ulrychovi) budou řešeny jednotlivě – veškeré informace bude divadlo postupně sdělovat.Národní divadlo Brno nebude hradit případné další náklady spojené se zrušenými představeními.

O zrušení a změně programu bude NdB informovat prostřednictvím své webové stránky www.ndbrno.cz a písemným oznámením na dveřích Zákaznického centra na Dvořákově ulici a na dveřích všech divadelních budov NdB. Hromadné zákazníky například školy, cestovní kanceláře aj. může NdB informovat i telefonicky anebo e-mailem a to v případě, že je to z časového i technického hlediska možné a má k dispozici kontaktní údaje.

Další informace budou poskytovány operativně a budou zveřejněné na internetové stránce NdB www.ndbrno.cz a facebookových profilech.