Návrh nového územního plánu Brna určený pro veřejné projednání je počínaje dneškem dostupný na městském portálu územního plánování. Veřejné projednání je v plánu na konci července. Na briefingu po jednání rady to dnes řekl radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO).

„Předkládaný územní plán je jasně čitelný. V plochách přestavby nabízí maximální možný udržitelný rozvoj města, naopak plochy stabilizované chrání, aby nedocházelo k přestavbě, která narušuje dochovaný charakter stávající zástavby,“ uvedl Bořecký. Nový územní plán podle něj Brnu umožní lépe reagovat na globální změny klimatu, ať už podporou hospodaření s dešťovou vodou, výsadbou stromořadí nebo větší ochranou zeleně v parcích.

Město se dosud řídí územním plánem z roku 1994, kdy návrh nového územního plánu brněnští zastupitelé před dvěma lety neschválili

Nový návrh město představilo letos v únoru, mohly se k němu vyjádřit především dotčené orgány jako ministerstva, krajský úřad nebo sousední obce, ale i veřejnost či městské části.

„Zapracovali jsme především pokyny, které byly schváleny brněnskými zastupiteli 21. června 2022. Jde mimo jiné o stanovení přísnějších podmínek pro stabilizovaná území nebo vymezení nového typu funkční plochy pro individuální bydlení. Nová je vizuální stránka, názvosloví, kódování a názvy typů ploch. Nový územní plán také reaguje na aktuální změny na území města a zákonné požadavky,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města Jan Tesárek.

Veřejné projednání územního plánu bude na konci července. Předpokládaný termín pro vydání plánu je přelom letošního a příštího roku, nabytí účinnosti pak v prvním čtvrtletí 2025