Brno má v příštím roce podle návrhu rozpočtu hospodařit s příjmy 18,6 miliardy a výdaji 19,5 miliardy korun. V rozpočtu je navržen úvěr v objemu 1,1 miliardy korun zejména k pokrytí výdajů na stavbu Janáčkova kulturního centra a multifunkční haly na výstavišti, uvedla dnes v tiskové zprávě primátorka Markéta Vaňková (ODS). Návrh rozpočtu dnes projednali radní, potvrdit jej musí ještě zastupitelé. Na letošní rok schválili brněnští zastupitelé loni v prosinci rozpočet města s příjmy 16,4 miliardy a výdaji 18,1 miliardy korun.

„Návrh rozpočtu byl připravován, obdobně jako v loňském roce, v nejisté době, která je ovlivněna válečným konfliktem na Ukrajině a vysokými cenami komodit a energií. V rozpočtu se navrhuje navýšit objem provozních výdajů zejména do dopravy, sportu, sociální péče, kultury a správy městského majetku a pokrýt zasmluvněné závazky u všech probíhajících investičních akcí města,“ uvedla Vaňková. „V návrhu tvoříme rezervu v objemu 500 milionů korun na vykrytí potřeb roku 2024,“ dodala.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích tvoří téměř 30 procent

K nejvýznamnějším akcím patří stavba Janáčkova kulturního centra, haly na výstavišti, třetí haly pro míčové sporty Vodova, velkého městského okruhu, parkovacího domu Šumavská, rekonstrukce Polikliniky Zahradníkova nebo budování protipovodňových opatření.

Na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury je v návrhu rozpočtu vyčleněno 889 milionů korun. Z fondu bytové výstavby bude na stavbu nebo rekonstrukce bytových domů a dostupných bytů pro seniory použito 333 milionů korun.

Radní rovněž doporučili zastupitelům vzít na vědomí návrh rozpočtu celého statutárního města, tedy rozpočet Brna i s rozpočty všech jeho 29 městských částí. Jeho příjmy jsou 19,6 miliardy a výdaje 21 miliard.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryjí peníze z minulých let a půjčky

Návrh rozpočtu dnes projednali také jihomoravští radní. Kraj pro rok 2024 počítá s příjmy 37,4 miliardy korun a s výdaji 38 miliard korun. Celková čísla v návrhu jsou podstatně vyšší než obvykle, protože kraj do návrhu kvůli sjednocení metodiky všech krajů nově zahrnuje i transfery ze státního rozpočtu, na které nemá vliv. V případě Jihomoravského kraje jde o 25,7 miliardy korun.