Dům na Hybešově, který sloužil jako administrativní objekt, se nabízí za vyvolávací cenu 59,4 milionu korun. Dražba začíná 23. listopadu v 10 hodin a končí o půl hodiny později. Každý zájemce, který se jí chce účastnit, musí složit jistinu 5,9 milionu korun. A může si nemovitost prohlédnout zítra od 14 hodin.

„Hlavní budova s částí do dvora je určena k rekonstrukci. Má složitou, průchozí a roztříštěnou dispozici jednotlivých prostor, je v ní několik různých výškových úrovní v rámci jednoho podlaží,“ uvedla na webu města Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.

Levá část domu je případně určena k demolici, neboť jeho stav z pohledu statiky a oprav může být finančně náročný. Jsou zde znatelné trhliny a vlhkost ve zdivu a podlahách.

Budoucí majitel se také při rekonstrukci bude muset zřejmě domlouvat s památkáři, protože objekt stojí v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

V některých místnostech probíhal technický průzkum stavu budovy a podloží. V budově se kopaly sondy pro identifikaci způsobu založení budovy a zjištění úrovně základové spáry, včetně stanovení vlastnosti základové půdy. Dále se podle Loukotové sondovaly i stropní konstrukce a zkoumal se krov. Dotčené místnosti jsou tím pádem značně znehodnoceny hromadami zdiva nebo hlíny.

Dům Vranovská 12 pochází z roku 1906 a stojí u frekventované křižovatky Vranovská–Jugoslávská. Jde o řadovou budovu, z větší části podsklepenou. Má čtyři nadzemní podlaží, ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou kryté pavlače s okny, ze kterých se vchází do deseti bytů. Na každém podlaží jsou vedle schodiště společná WC. V přízemí jsou dva nebytové prostory. Nejnižší nabídková cena je stanovena na 23,3 milionu korun.

Budova není aktuálně obyvatelná, je však možná její celková rekonstrukce a modernizace. Budova je zcela vyklizená. V posledních letech v ní dělali opravy elektrorozvodů, střechy, komínů a bleskosvodu a položení nové krytiny. V suterénu a přízemí je zvýšená vlhkost zdiva z důvodu již nefunkční hydroizolace. Budova není aktuálně obyvatelná, je však možná její celková rekonstrukce a modernizace.

Dražba domu se uskuteční 30. listopadu od 10 do 10.30 hodin, přičemž nejnižší nabídka je 23,3 milionů korun. Každý dražitel pak musí složit 10procentní jistinu a může si nemovitost prohlédnout v úterý 22. listopadu od 14 hodin.