Nedělní pohled do brněnských Chrlic

Nedělní pohled tentokrát míří do brněnských Chrlic, kde od loňského října řeší výbušné téma vybudování biodegradační plochy na čištění nebezpečných materiálů z demolic.

  • Foto

    redakce (REJ)

Jak zpravodajský portál BRŇAN již informoval, v chrlické lokalitě Roviny chce firma Demont Servis zřídit biodegradační plochu, kde se bude čistit odpad ze stavebních demolic, který se znovu použije jako stavební materiál. Technologii by měla dodat společnost Dekonta. Řada obyvatel městské části sdružených ve skupině Ochránci Chrlic se však proti záměru bouří, protože se bojí znečištění životního prostředí. Kvůli tomu loni na podzim sepsali petici, kterou tehdy podepsalo asi 1500 lidí.

V Chrlicích v lokalitě Roviny by se podle Petry Najmanové ze společnosti Dekonta měla pomocí mikroorganismů rozkládat a čistit zemina ze zdemolovaných průmyslových 
objektů, znečištěná ropnými látkami. Podle zastupitele Petra Matouška (NK pro Chrlice) ale v blízkosti dekontaminační plochy stojí ubytovací zařízení, jejichž obyvatelé budou dýchat nebezpečné látky a provoz plochy je tak ohrozí. Podle Petry Vítkové z Dekonty ovšem tito lidé ohrožení nebudou. Poukázala přitom na rozptylovou studii, která s obydlenou oblastí počítá. „Plocha je vzdálená asi kilometr od obydlené oblasti,“ sdělila Vítková.

Podle ní se vyčištěná zemina se zbytky rozdrceného betonu a dalších příměsí opět použije například při výstavbě či opravě brněnských silnic nebo na terénní úpravy.  Obyvatelé Chrlic však loni na podzim na mimořádném zasedání zastupitelstva namítali, že výsledky studie jsou pouze orientační a mají malou vypovídací hodnotu. „Pro takový
záměr to není vhodná lokalita,“ sdělil tehdy jeden z občanů. Radnice proto zřídila komisi pro řešení biodegradační plochy, která nyní informovala na zasedání zastupitelů o své činnosti. Člen komise Tomáš Roth rozdal zastupitelům pro srovnání dokumentaci k podobné ploše v Černovicích, která je na rozdíl od chrlického záměru rozdělena na sektory. „Kolem je potřeba vytvořit manipulační plochu, na které se budou pohybovat stroje, které odpad zkypří,“ uvedl Roth.

Záměr firmy je špatně formulovaný i podle starosty Chrlic Lukáše Fily (ANO). A místostarosta Leopold Šrom (NK pro Chrlice) se od začátku přiklání k tomu, aby radnice počkala na konfrontaci odborníků k projektu. Chybou je podle Rotha i to, že v projektu podaném investorem v půlce dubna na stavební odbor v Chrlicích se žádostí o územní  rozhodnutí není přístupová cesta. „Projekt je špatný a nesplňuje patřičné podmínky a náležitosti. Areál biodegradační plochy by měl být řádně zakreslený, není tam uvedeno, kolik tam bude objektů a chybí tam i příjezdová komunikace. V projektu chybí i požárně bezpečnostní opatření a další náležitosti,“ potvrdila Ilona Kaštanová ze stavebního odboru chrlické radnice. Plány investora tak nejsou zralé pro územní rozhodnutí, proto se řízení bude muset přerušit. 

Zdroj: 
Brňan (REJ)