Nedělní pohled na Brno-střed: do vnitrobloků Trýbova a Bakalovo nábřeží teď už vjedou jen rezidenti

Dnešní Nedělní pohled míří na Brno-střed, kde se od 19. září mění pravidla pro vjíždění do vnitrobloků v Trýbově ulici a na Bakalově nábřeží. Vjedou tam jen auta s oprávněním.

  • Foto

    archiv Brna-středu

Pravidla pro vjezd do vnitrobloků se v jihomoravské metropoli změnila loni v červnu. Vjezd do nich je umožněný jen autům, které k tomu mají oprávnění. To však jejich držitele neopravňuje k stání v rozporu s předpisy.

Do většiny vnitrobloků je tím pádem vjezd omezený značkami pouze pro dopravní obsluhu, značení však řidiči nedodržovali a nedodržují a strážníci ho jen těžko vymáhali. Vedení města to proto nyní vyřešilo tím, že vjezd umožní jen autům s oprávněním k vjezdu.

Od pondělí 19. září tak bude vjezd do vnitrobloku povolen jen místním rezidentům, abonentům a zásobování, které bude omezeno pouze na určitou část dne. Podmínky pro získání vjezdového oprávnění, které přijde na 200 korun ročně, jsou stejné jako u parkovacího oprávnění, kdy majitel vozu musí splnit podmínky pro jednotlivé skupiny v daném vnitrobloku.

Zpravodajský portál BRŇAN již dříve informoval, že za velmi špatnou situaci a možnosti parkování pro rezidenty upozorňovali lidé žijící ve vnitrobloku v Trýbově ulici velmi dlouho. Vedení radnice Brno-střed proto letos na jaře podnítilo veřejné jednání, kde si mohli vybrat mezi možností zavedení modrých zón, tedy rezidentního parkování, nebo variantou zavedení režimu určeného pro vnitrobloky. 

„Zúčastnění obyvatelé se téměř všemi hlasy shodli, že by upřednostnili zavedení regulace jako vnitroblok. Radnice Brno-střed společně s magistrátem proto zahájila kroky potřebné k jejímu zavedení,“ uvedl v dubnu radní Jan Mandát, který má v centrální brněnské čtvrti na starosti právě bydlení a dopravu.

Nový dopravní režim se tak po několika měsících stává skutečností. A dlužno dodat, že strážníci budou dál kontrolovat registrační značky aut ve vnitroblocích, kam mají zmínění zásobovači povoleno vjíždět jen v době od 6 do 12 hodin.