Stavbaři v současnosti stále budují Maloměřickou mostní estakádu a pokračují v přeložkách inženýrských sítí a stavbě opěrných zdí.

„Práce na estakádě se už přesunuly i do kolejiště maloměřického seřaďovacícho nádraží. Již máme vybetonované dvě pole nosné konstrukce levého mostu. Estakádu bude tvořit celkem 40 polí, včetně nájezdových ramp a celkem 37 pilířů různých velikostí,“ upřesnila zpravodajskému portálu BRŇAN Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic.

Dělníci se také chystají zbourat starý most přes řeku Svitavu. Ve druhé půlce února zbourali okraj mostu za zábradlím, aby tam mohli vybudovat mostní provizorium.

„Demolici poloviny starého mostu plánujeme zahájit v květnu poté, co vybudujeme mostní provizorium a převedeme na něj provoz. Práce na mostu budou spočívat ve zbourání jedné poloviny mostu, vybudování nové a následovat bude stejný postup na druhé polovině,“ popsala mluvčí ŘSD postup prací.

Na VMO Tomkovo náměstí, Rokytova stavbaři už loni koncem listopadu umístili lávku pro pěší, která kromě chodců poslouží také pro umístění vodovodu a kabeláže přes řeku Svitavu mezi nábřežími Kaloudovy a Dolnopolní ulice. Lávku dělníci smontovali z pěti částí a následně ji osadili jako jeden kus. Objekt vyjde město na více než 33 milionů korun.

Stavba VMO Tomkovo náměstí, která přijde na 2,3 miliardy korun a má být hotová v červenci 2024, spojí Provazníkovu a Rokytovu ulici s dlouhodobým výhledem na stavbu Tunel Vinohrady a stavbu VMO Rokytova–Jedovnická.

„Stavebně se bude jednat o velmi náročnou akci. Součástí stavby jsou totiž velké mosty přes Tomkovo náměstí a Svitavu a také víc než půl kilometru dlouhá estakáda přes maloměřické nádraží,“ uvedl loni v červnu při zahájení stavebních prací generální ředitel ŘSD Radek Mátl. V lokalitě vybudují dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn o délce 2,3 kilometru.

Úsek dlouhý 1,2 kilometru je součástí trasy silnice I/42, která prochází územím městských částí Brno-sever, Maloměřice a Židenice.