Nejlepším městem pro podnikání na jihu Moravy bylo v loňském roce Brno, vyhodnotila v pravidelné analýze Město pro byznys společnost Datank. Na druhém místě se za loňský rok umístil Moravský Krumlov a na třetím místě Hodonín.

Brno se na první příčce objevilo i ve výsledcích za rok 2021, předtím také v roce 2018. Každoroční výzkum hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností v kraji, na jihu Moravy je jich více než 20.

„Rozvoj podnikání bezesporu podporuje výborné dopravní spojení. V Brně se hodně staví, o čemž svědčí v regionu největší počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do veřejné dopravy a také kultury. V rámci Jihomoravského kraje byly jako nejlepší vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho další užitečných informací a odkazů,“ uvedli zástupci firmy Datank.

U Moravského Krumlova analýza vyzdvihla nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele i nárůst počtu obyvatel, který slibuje rozvoj podnikání v budoucnu. „Moravský Krumlov má především v kraji nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce a také nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech. Vyzdvihnout je třeba nadprůměrné výsledky v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů,“ uvedli analytici.

Na třetím místě v kraji je v žebříčku za loňský rok Hodonín. Body mu přineslo velké množství firem, nadprůměrný počet dobíjecích stanic pro elektromobily a také vysoký počet úředních hodin, kdy si mohou podnikatelé vyřídit, co potřebují.

Nejlepším městem pro podnikání za rok 2021 bylo Brno, za rok to 2020 byly Šlapanice, za rok 2019 měl tento titul Hodonín, který jej získal i za rok 2016, za rok 2018 i 2017 bylo městem pro byznys v kraji Brno. Srovnávací výzkum letos Datank uspořádal pošestnácté, v celém Česku hodnotí 250 měst a obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy.