Povodí Moravy dokončuje rozsáhlou modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanálu. Na většině plavebních komor v uplynulých dvou letech vznikla zcela nová vyčkávací stání. Do začátku hlavní plavební sezóny se modernizace rejd dočkají poslední dvě plavební komory Spytihněv a Babice, kde správce Baťova kanálu zahájil práce letos v říjnu. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že jde o poslední dvě komory, u kterých modernizace rejd proběhne.

Modernizace rejd je důležitá

Hned po ukončení hlavní plavební sezóny zahájilo Povodí Moravy stavební práce u plavebních komor Spytihněv a Babice. Během půl roku projdou jejich rejdy úpravami a vzniknou zde zcela nová vyčkávací stání. Jde o dokončení rozsáhlé modernizace rejd plavebních komor na celém Baťově kanálu, kterou správce vodní cesty zahájil předloni na podzim. „Modernizace rejd je z hlediska plynulosti a bezpečnosti plavby nejvýznamnější akcí, která se v novodobé historii na Baťově kanálu uskutečnila. Jde o rozsáhlou stavební akci, která proběhla prakticky v celé délce vodní cesty, a to bez omezování či dokonce přerušování plavby,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Délka vyčkávacích stání bude 35 metrů

U obou komor vzniknou pevná vyvazovací mola na nosných sloupech, která budou vetknutá do dna vodní cesty. Délka vyčkávacích stání bude 35 metrů. Samozřejmostí je nové osvětlení. Vše bude splňovat moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory. „Vodní cesta bude mít už v příští hlavní plavební sezóně po celé své délce nové moderní rejdy, které návštěvníkům Baťova kanálu poskytnou dostatek prostoru pro bezpečný vjezd i výjezd z plavební komory. Plavba bude komfortnější, plynulejší a především bezpečnější,“ řekl Gargulák.

Modernizace rejd se týká jedenácti plavebních komor

Technické řešení je šité na míru podle lokálních podmínek ve více variantách. U většiny rejd vzniklo pevné vyvazovací molo, v případě horní rejdy plavební komory Vnorovy II, dolní rejdy plavební komory Vnorovy I a dolní rejdy plavební komory Kunovský les byla zvolena varianta svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím.

Náklady jsou 61 milionů korun

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 milionů korun. Investorem akce je správce Baťova kanálu Povodí Moravy. Akce je financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury.