„Odbor územního plánování a rozvoje a jeho novou vedoucí čekají dva důležité úkoly. Prvním je ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna vytvořit do roku 2022 nový územní plán. Druhým pak vypořádat se s množstvím závazných stanovisek, které musí odbor vypracovat. Paní Pannová nás při výběrovém řízení přesvědčila svými zkušenostmi, problematice územního plánování se věnuje téměř celý profesní život. Věřím, že bude pokračovat ve skvělé spolupráci s KAM a odbor se pod jejím vedením stabilizuje,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

Město o odchodu bývalého vedoucího odboru Dušana Novotníka informovalo v březnu. Pannovou jmenovala mimořádná rada, ale nastoupí až od října. "Paní Pannová nás při výběrovém řízení přesvědčila svými zkušenostmi, problematice územního plánování se věnuje téměř celý profesní život. Věřím, že bude pokračovat ve skvělé spolupráci s Kanceláří architekta města Brna a odbor se pod jejím vedením stabilizuje," uvedl Hladík, pod něhož spadá územní plánování.

Pavla Pannová vystudovala Fakultu architektury na Vysokém učení technickém v Brně. Následovaly studijní pobyty na Kingston University nebo University of Leuven. Na počátku své kariéry působila v soukromé architektonické kanceláři v Pardubicích. V roce 1998 se stala vedoucí Odboru rozvoje a strategie na Magistrátu města Pardubic. Poté působila několik let v soukromém sektoru, například jako projektová manažerka. V současné době pracuje na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Pavla Pannová je autorizovaným architektem České komory architektů, pro obor územního plánování složila zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a je také autorizovanou porotkyní architektonických soutěží.