Poskytovat ověřené a srozumitelné informace o plýtvání potravinami, praktické rady, jak mu předcházet, a pořádat debaty a vzdělávací programy bude Food Waste Institut (FWI), který vznikl na Mendelově univerzitě v Brně. Zástupci FWI dnes novinářům řekli, že jeho prvním počinem jsou webové stránky.

Chtějí sdílet ověřené relevantní informace

„Food Waste Institut vznikl jako nezávislý subjekt, který chce přispívat ke snížení plýtvání potravinami. Informace o tomto tématu se sice dají dohledat, ale často si protiřečí, jsou roztříštěné a těžko se v nich orientuje. Naším cílem je v první řadě sdílet na jednom místě relevantní a ověřené informace a data z důvěryhodných zdrojů tak, aby byly dostupné pro vědce a studenty, ale i pro vedení obcí a veřejnost,“ uvedla Lea Kubíčková z Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity, která se problematikou plýtvání potravinami dlouhodobě zabývá.

Ročně se vyhodí 50 až 80 kg potravin na osobu

Zakladatelem institutu je kromě Kubíčkové i ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj Pavel Kosorin, který upozornil, že až jedna třetina vyrobených potravin putuje do odpadu. Na jednoho obyvatele České republiky je to ročně mezi 50 až 80 kilogramy potravin, z čehož velká část jde na vrub domácnostem. „Plýtvání potravinami je celostátní téma, a i my chceme působit celostátně. Naším cílem je také propojovat aktivity týkající se plýtvání, kterých je velké množství, ale často působí odděleně nebo o sobě neví,“ uvedl Kosorin.

Plánují i debaty o plýtvání jídlem

Institut plánuje také pořádání debat o plýtvání jídlem, kde by si například starostové nebo zástupci obchodních řetězců mohli vyměňovat zkušenosti s postupy, které se jim osvědčily a fungují. „První kulatý stůl určený pro zástupce obchodních řetězců plánujeme uspořádat na podzim. Chceme, aby při této debatě nevnímali ostatní jako konkurenty, ale jako spojence v boji proti plýtvání potravinami,“ uvedla Kubíčková.

Kraj dal 150 tisíc korun na vznik webu

Členové institutu se činnosti věnují ve svém volném čase. Dotaci 150 tisíc korun, kterou FWI získal od Jihomoravského kraje, využili na vytvoření webových stránek a jejich obsahu. Do budoucna plánují získat sponzory ze všech úrovní produkce a prodeje potravin.