„Plné uvedení do provozu plánujeme na konec března 2021. V té době budou hotové veškeré chodníky, doprovodná komunikace či sadové úpravy. Posunutí termínu zapříčinil nejen covid, ale také komplikace se stavebním povolením,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

První etapa prací na úseku dlouhém 880 metrů začala v říjnu 2018. Soustředila se především na rozšíření Žabovřeské ulice do čtyřpruhového uspořádání v úseku od mimoúrovňové křižovatky Kníničská ke Kamenomlýnskému mostu. Náklady činily 416 milionů korun a zhotovitelem jsou firmy Strabag a Imos.

V souvislosti s jejím ukončením se mění i uspořádání dopravy. Řidičům se uzavře Fanderlíkova ulice a obslužná silnice, kterou využívali pro jízdu směrem z Bystrce do Pisárek. V souvislosti s uzavřením Fanderlíkovy bude lokálně zúžen průjezd po Žabovřeské ve směru od Královopolského tunelu.

Na přelomu letošního a příštího roku začne druhá etapa stavby a pracovat se bude na úseku mezi Kamenomlýnský most a Hlinky. Z městské kasy půjde na obě etapy dohromady 200 mil. korun.

„Město zajišťuje v rámci stavby především stavební objekty související s obsluhou daného území, jako je například komunikace pro obsluhu Žabovřeských luk nebo napojení ulici Fanderlíkova, chodníky, lávka přes Žabovřeskou, která vyšla na přibližně 30 milionů korun, veřejné osvětlení a tramvajová zastávka Bráfova. Finančně největší je stavební investice do vybudování komunikace a chodníků pro obsluhu území Žabovřeských luk podél VMO Žabovřeská pro motorovou, ale i nemotorovou dopravu včetně autobusových zastávek pro MHD. Tento stavební objekt má náklady cca 42 milionů korun,“ řekl náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).

Navazující druhá etapa zahrnuje především vybudování tunelu pro tramvaje o délce 500 metrů. i tady se práce dělí mezi město a ŘSD. „Máme zde 33 stavebních objektů, které zajišťují především obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a chodníků. Lávka převede chodník přes silnici I/42 a tramvajovou trať Pisárky–Komín a propojí tak Wilsonův les a levý břeh řeky Svratky. Zajišťujeme také masivní výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 milionů korun nebo úpravu neogotické kaple z roku 1884, která je kulturní památkou,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.