Alternativní zdroje energie a vody a bezemisní zdroje tepla. Takový by mohl být výsledek prověření potenciálu Dědičné štoly a důlních vod, které z ní vytékají v katastru města Oslavany. Možnosti využití vytipovaných vrtů a likvidovaných důlních děl kraj prověřuje postupně od roku 2021, kdy si na bývalá dobývací území jihomoravských lignitových dolů nechal zpracovat studii. Memorandum o spolupráci s městem Oslavany a státním podnikem DIAMO teď kraj uzavírá do konce roku 2025, uvedla mluvčí hejtmanství Helena Ondřejová.

Okolí Oslavan z pohledu využití důlních vod není neznámé

„Máme za sebou průzkumné vrty v blízkosti dolu Františka, kde počítáme s možností využití vody jako pitné, v nejzazším případě jako vody užitkové. V každém případě nám zdroj může významně pomoci v období sucha, kdy voda bude sloužit jako závlaha pro zemědělce, k zalévání hřišť, veřejné zeleně nebo třeba pro hasiče. U vody, která vytéká z Dědičné štoly v Oslavanech, se bohužel kvůli chemickému složení a její celkové kvalitě nedá počítat s jejím využitím jako vody pitné, prověřujeme proto hlavně možnosti energetického zpracování,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).

Je to zdroj tepelné energie

Voda od Dědičné štoly vytéká stabilně, s vydatností kolem 3.456 metrů krychlových denně, tedy 1 261 440 kubíků ročně. „Po provedené analýze a vyhodnocení potenciálu důlních vod z Dědičné štoly v Oslavanech budeme nyní cílit na využití jejího geotermálního potenciálu, který je obrovský (pro dokreslení jen při teplotním spádu 1 °C jde o 1500 MWh/rok, při 5 °C se bavíme o téměř 8000 MWh). Jedná se o strategicky stabilní, bezpečný, a především bezemisní zdroj tepelné energie, která bude mít budoucí pozitivní dopady do možnosti rozšíření infrastruktury CZT ve městě Oslavany, zvýšení míry energetické soběstačnosti s eliminací rizika růstu, či extrémního kolísání cen, a především přispěje k významnému zvýšení využití zelených zdrojů energie,“ řekl starosta Oslavan Vít Aldorf (ODS).

Podobné projekty podporuje kraj na Kyjovsku

Podobné projekty teď kraj podporuje taky v obcích na Kyjovsku – konkrétně v Kelčanech, Žádovicích a Šardicích, které potřebují upravit nebo zkolaudovat průzkumné vrty nebo vypracovat studii proveditelnosti. I tam mají důlní vody potenciál pomoci v boji proti suchu. „Stěžejní je přestat plýtvat pitnou vodou tam, kde můžeme použít užitkovou – navíc z přírodních zdrojů,“ dodal Zámečník.