Odpadová firma SAKO prosazuje projekty, které sníží emise CO2

  • Foto

    pixabay (ilustrační)

Česko v roce 2017 vypustilo do vzduchu deset tun skleníkových plynů na obyvatele. V Evropské unii jsme v tomto ukazateli pátý největší, celosvětově dvacátý největší znečišťovatel (Zdroj: emise BP, populace OSN), navíc každoroční zpráva energetického gigantu BP přitom upozorňuje, že s emisemi 9,8 tuny na hlavu jsme se v uplynulých letech zařadili mezi největší znečišťovatele.

Brněnská společnost SAKO si velmi dobře zmiňovaná negativa uvědomuje a chce právě proto jít cestou snižování emisí CO2. V těchto dnech už zahájila přípravu několika projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace bude i výrazná úspora emisí CO2. „Zvyšování účinnosti je považováno za jeden z nejjednodušších způsobů úspory primárních zdrojů energie a zařízení na energetické využívání odpadu SAKO se těmito environmentálními projekty dlouhodobě zabývá,“ uvedl předseda představenstva Filip Leder.

Jedním z projektů je doplnění absorpčního tepelného čerpadla do chladícího okruhu parní turbíny. Nevyužitelné odpadní teplo z chlazení generátoru a ložisek turbíny je pomocí této absorpční jednotky transformováno na vyšší teplotní úroveň, která je již vhodná k vytápění prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem.

„Absorpční tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako lednička s tím rozdílem, že pohonem absorpční jednotky je místo elektřiny nízkotlaká pára z turbíny. Vlastní zařízení je díky využití odpadního tepla schopno dosáhnout magické hranice účinnosti přes 165 %,” upřesnil Tomáš Caha, ředitel divize ZEVO.

Zařízení vyrobí ročně asi tolik tepla, jenž odpovídá roční spotřebě asi 1 000 brněnských domácností napojených na CZT. „Takto využité odpadní teplo se pak nemusí vyrobit z fosilního paliva, čímž dojde k úspoře emisí CO2 přibližně o 1 900 tun ročně. Po instalaci bude naše absorpční jednotka největší svého druhu v ČR,“ doplnil Filip Leder.

A dále dodal, že Brno se v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (SECAP) zavázalo ke snížení zátěže emisemi CO2 o 40 % do roku 2030 a SAKO realizuje takové projekty, které jsou mimo nesporné ekonomické přínosy i šetrné k životnímu prostředí a pomáhají ke zlepšení kvality života občanů města Brna.