Paříž, Paříž. Filharmonie Brno věnuje dva koncerty francouzské metropoli

V programu nazvaném Paris, Paris zazní skladby, jejichž pojítkem je město nad Seinou, a to od Mozartovy Pařížské symfonie z roku 1778 až po novou kompozici Kryštofa Mařatky.

  • Foto

    ilustrační, filharmonie-brno.cz

Stejný program pak zopakují filharmonici i v pátek, oba večery odehrají na domovském pódiu Besedního domu.

Koncert začne Mozartem. Jeho Pařížská symfonie byla na svou dobu komponovaná pro nebývale rozsáhlý orchestr, zahrnující zdvojené dřevěné nástroje, stejně tak lesní rohy a trubky, dále tympány a smyčcové nástroje.

S Paříží je spojeno i následující dílo - klarinetový koncert Luminarium. Pochází z pera Kryštofa Mařatky, autora žijícího ve Francii. "Skladba je jakousi stručnou antologií, která se inspiruje hudebními projevy různých oblastí na Zemi. Je to kaleidoskop harmonií a zvuků z celého světa," uvedl autor. Koncert provede francouzský klarinetista Michel Lethiec, pro kterého byl napsán.

V druhé půli večera se představí špičkový varhaník Christian Schmitt. Publikum čeká Symfonie č. 3 pařížského pozdně romantického autora Charlese-Marii Widora.

Oba večery řídí mladý, ale uznávaný dirigent Jiří Rožeň. Ve čtvrtek i pátek je před koncerty připraveno neformální setkání se skladatelem Mařatkou, který zájemcům představí své dílo. Mezi posluchače zavítá i dirigent večera.