Park spravuje radnice městské části Brno-sever a poslední větší úpravy zeleně se dělaly začátkem devadesátých let. Následně se zrekonstruovalo tamní dětské hřiště a opravila se původní hřbitovní zeď, která připomíná dřívější účel tohoto místa. Od té doby, tedy téměř deset let, k žádným výrazným zásahům v tomto klidném areálu nedošlo.

Až nyní přichází město s revitalizací celého parku. První etapu bude mít na starosti Veřejná zeleň města Brna, radní už schválili smlouvu o dílo. Podle ní začnou práce vyčíslené na 750 tisíc korun vč. DPH už v únoru a dokončeny budou nejpozději v prosinci letošního roku.

„První etapa úprav parku se zaměří na zeleň. Veřejná zeleň města Brna odstraní nevhodné náletové dřeviny a nahradí je novými stromy a keři. Postará se také o regeneraci trávníků,“ řekl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

K samotným pracím je třeba připočíst ještě výdaje za autorský dozor, celý projekt pak vyjde na 810 tisíc korun. Městu se podařilo získat dotaci, která pokryje téměř dvě třetiny nákladů – asi 484 tisíc korun. Další kofinancování se rovnou měrou rozděluje mezi město a městskou část.

Park Marie Restituty se nachází na území starého husovického hřbitova, který byl v roce 1962 zrušen. Po exhumaci ostatků byl v roce 1983 hřbitovní areál přeměněn na veřejný park a v roce 1999 byl pojmenován dnešním jménem na počest husovické rodačky Heleny Kafkové, která jako řeholní sestra přijala řádové jméno Marie Restituta a zasvětila svůj život péči o chudé a nemocné. Za své ideály a víru položila život v době okupace a stala se tehdy jedinou ženou-řeholnicí popravenou nacisty. V roce 1990 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena po zásluze blahoslavenou.