Dostat nákladové nádraží ze zastavěného území města. To je cíl vyškovské radnice. Její mnohaleté snaze sice zbývá ještě pár překážek, ale přece jenom se pomalu blíží do cíle. Místo nádraží vyrostou stovky parkovacích stání. K jiné poloze nákladiště povede nová obslužná komunikace a přesun nádraží uleví i Dědicím, uvedl v tiskové zprávě místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL).

Vše souvisí s plánovanou modernizací železniční trati Brno-Přerov

Přesun nádraží podle něj souvisí se zásadní a dlouhá léta plánovanou modernizací železniční trati mezi Brnem a Přerovem. „Současná nakládková a vykládková kolej je dlouhodobě nevyhovující jak vlastním provozem vůči okolní zástavbě, tak i prostorově v souvislosti s výhledovými zvyšujícími se potřebami, především v případě drážního kameniva z opatovického kamenolomu. Nádraží má sloužit výhradně jako moderní odbavovací prostor pro obyvatele města a přilehlého okolí, nikoliv jako překladiště kameniva či sypkých hmot, což zvyšuje zátěž pro obyvatele i cestující v podobě hluku, vibrací a prašnosti,“ řekl Celý.

Nakládají tam železný šrot, dřevo i kameny

Nemalé zastoupení má i nakládka železného šrotu, po kůrovcové kalamitě rovněž doznívají přepravy dřeva. Vlaky s kamenivem se ve Vyškově nakládají prakticky denně, což klade vysoké nároky i na silniční nákladní dopravu. Většina trasy z lomu se nachází v těsné blízkosti zástavby.

Místo nádraží bude 500 parkovacích míst

„Po vymístění je v nově vzniklém území v plánu postavení přibližně 500 parkovacích míst. Nádraží se má stát spádovou oblastí pro čtyřicet tisíc lidí. Ti se po železnici stejně jako Vyškované dostanou do Brna za zhruba 15 minut,“ upřesnil místostarosta.

Nová nakládka by měla vyrůst u armádní vlečky

Nová nakládková plocha má vyrůst v prostoru vlečky Armády ČR v těsné blízkosti průmyslové zóny Sochorova. Souvisí s tím další klíčový záměr města: významně ulevit Dědicím, které jsou zatížené navážením materiálu ze zmiňovaného lomu v Opatovicích. Těžká technika z Opatovic se sice Dědicím zcela nevyhne, nicméně nebude zatěžovat páteřní Dědickou ulici vedoucí do centra Vyškova.

Město chce vybudovat novou dopravní trasu

Městským záměrem je vybudování nové dopravní trasy z Opatovic přes ulici Víta Nejedlého ve směru na Radslavice. Částečně by město na dané komunikaci provedlo patřičné úpravy, nová obslužná komunikace by pak kopírovala trasu vlečky. Představovala by největší investiční akci Vyškova. Dlouhá má být zhruba dva kilometry. „Přípravné stavební práce, které nebudou mít vliv na železniční dopravu, můžou začít již v roce 2026. To klíčové v případě zdvoukolejnění trati má ve Vyškově proběhnout mezi lety 2029 a 2031,“ dodal Celý.