Náplní práce záchranářů je samozřejmě také péče o děti. V roce 2019 v rámci Jihomoravského kraje ošetřili 7 366 pacientů ve věku do 18 let, z toho dětí do 12 let bylo 4859. Nejčastěji se jednalo o úrazy , dále se zdravotníci postarali o děti s horečkou, o kolapsy, febrilní křeče, akutní zánět hrtanu, nevolnost a zvracení, bolesti břicha, epilepsii a další zdravotní komplikace.

Abych záchranáři dětem alespoň trochu ulehčili v těchto zátěžových situacích, vozí v sanitce pejska záchranáře. Plyšovou hračku dávají malým pacientům, aby zmírnila jejich bolest a stres při ošetřování. Někdy je třeba dát hračku i dítěti, které sice samo nepotřebuje péči, ale dostane plyšáčka například v situaci, kdy se starají zdravotníci o někoho z jeho blízkých. Opět jde tedy o snahu zmírnit obavy a napětí. SZáchranáři se tak saží, aby celý proces přednemocniční péče byl pro naše malé pacienty co nejméně bolestný a měl co nejmenší následky.

ZZS děkuje všem, kteří poslali návrhy, jak by se měl pejsek záchranář jmenovat, přišlo jich několik desítek a všechny byly skvělé. Nakonec se po dlouhém rozmýšlení rozhodli pro Defíka. Tohle jméno se všem moc líbí a snad se bude líbit i dětem.

Defík pěkně zní, k pejskovi se hodí a je to zkratka od slova „defibrilátor“. Pro ty, kteří nevědí, jedná se o přístroj určený k obnovení srdečního rytmu.