Po téměř třiceti dvou letech ukončil služební poměr u hasičů Jan „Bobo“ Čumpelík

Sloužil u územního odboru Brno-město na hasičské stanici Přehrada jako hasič na směně B.

  • Foto

    HZS JmK

Jan „Bobo“ Čumpelík nastoupil k brněnským profesionálním hasičům 1. února 1987. Od samotného nástupu ke sboru přistupoval ke všem činnostem velmi zodpovědně. Stál u zrodu lezecké skupiny a nějakou dobu působil i jako zástupce velitele družstva. Nabyté zkušenosti a odborné znalosti využíval při zásazích a s pokorou jemu vlastní je předával mladším kolegům. Vždy si počínal profesionálně. Díky své povaze byl velmi oblíbený v kolektivu a patřil k nejspolehlivějším příslušníkům v rámci operačního i organizačního řízení. Poslední směnu Jan „Bobo“ Čumpelík odsloužil na konci roku 2018, kdy mu poděkovali velitel stanice Přehrada npor. Ing. Alexandr Ficek a ředitel územního odboru Brno-město plk. Ing. Petr Oháňka za dlouholetý přínos pro sbor.