Aktualizovaná smlouva, kterou ve středu schválili brněnští radní, do příjemců pomoci zahrne i oddělení sociálních kurátorů, kteří pomáhají lidem na ulici.

„Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj je nejen smluvním partnerem města, ale i městské příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Díky tomu se nejen potraviny, ale i třeba drogistický sortiment od dárců dostanou například do azylového domu na Křenové, do Městského střediska krizové sociální pomoci na Masné, do Azylového domu pro mladistvé na Celní nebo do židenických kasáren, kde je připraven prostor pro lidi bez přístřeší, kteří onemocní covid-19. Nová smlouva umožňuje, aby vhodné trvanlivé potraviny čerpalo z Potravinové banky také naše oddělení sociálních kurátorů, které poskytuje pomoc lidem na ulici. Na rozdíl od ubytovacích zařízení, kde je možné vařit a kde najdou uplatnění rýže, těstoviny, luštěniny, cukr, sůl a další, sociální kurátoři potřebují typicky paštiky, konzervy nebo suchary,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Organizaci a koordinaci všech sbírek potravin zajišťuje na Magistrátě města Brna Oddělení sociální kurátoři. Na starosti mají magistrátní sbírku, do které potraviny darují zaměstnanci MMB, veřejnou vánoční sbírku potravin pro potřebné a zapojují se také do národní sbírky potravin, která je svázaná s Potravinovou bankou. Zaměstnanci Odboru sociální péče (konkrétně Oddělení sociální kurátoři a Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé) se národních sbírek přímo účastnili a přijímali darované potraviny v obchodních domech. Vybrané potraviny jim pak vystačily na celý rok. „Loni byla situace kvůli pandemii odlišná a národní sbírky potravin jsme se takto napřímo nezúčastnili. Od potravinové banky jsme ale na základě naší žádosti potřebné potraviny dostali. Několika lety prověřenou spolupráci neohrozil ani covid, ba naopak,“ prohlásil náměstek pro oblast sociální Robert Kerndl.