Povodí Moravy připravuje Brněnskou nádrž na koupací sezónu

Povodí Moravy chystá opatření, která pomáhají udržet dobrou kvalitu vody v Brněnské nádrži pro nadcházející koupací sezónu. Na začátku dubna bude připravené srážení fosforu na přítoku a všechny aerační a destratifikační věže.

  • Foto

    Povodí Moravy

I letos pokračuje Povodí Moravy v projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022“. Zatímco srážení fosforu zabraňuje vnosu hlavní živiny pro sinice do hlavního jezera, aerační systém
pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic. „Cílem celé naší snahy je udržet
pokud možno rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno. Síran železitý vysráží fosfor, který se díky tomu do nádrže dostane jen ve formě nevyužitelné pro sinice. Fosfor, který je právě pro sinice klíčovou živinou, se ve vodním prostředí vysráží a klesne na dno a stane se jeho neškodnou součástí. Aerační systém zase vodu promíchá a dostane ke dnu více kyslíku a tím zhoršuje podmínky pro výskyt sinic. Systém také přispívá k destratifikaci vodního sloupce, což znamená, že teplota vody u dna a u hladiny je co nejméně rozdílná, a tím opět bráníme masivnímu rozvoji sinic“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Zda se nám podaří v letošním roce udržet vodu po celou sezónu ke koupání jako v minulých etapách, to nezávisí primárně na nás, ale na počasí a míře vyprodukovaného znečištění člověkem, které se dostává do nádrže. Naše opatření fungují, ale dopady extrémního počasí na přírodu i procesy v nádrži nejsme schopni eliminovat. Nejedná se totiž o vyčištění nádrže, ale o podporu dosažení  rovnovážného stavu nádrže, kdy nepřevládnou podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic. Nádrž je, a musí zůstat živým organismem, součástí vyváženého životního prostředí,“ dodává Gargulák.

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, jehož cílem je snížení dopadů eutrofizace na vodu v přehradě, letos třetím rokem pokračuje ve své třetí etapě (2018-2022). Na provádění opatření finančně přispívá rovným dílem Jihomoravský kraj a Město Brno. Na každý rok projektu je vyčleněno 10 mil. Kč. Vynaložené prostředky na realizaci opatření letos i v předchozích letech projektu nebyly určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitéká do nádrže. 

I v dalších letech tak bude provozován aerační systém, srážení fosforu na přítoku a v záloze pro případ potřeby bude odstraňování biomasy sinic z hladiny. Dále bude také pokračovat monitoring nádrže v režii Povodí Moravy, s. p. a Krajské hygienické stanice. Opatření k udržení přijatelné kvality vody v letních sezónách provádí Povodí Moravy na Brněnské údolní nádrži od roku 2009. 

Zdroj: 
Brňan (NEP)