Poznejte brněnskou část jantarové stezky v muzeu ve Šlapanicích

Výstava „Cesty. Tisíc let putování krajinou“ nás provede částí Jantarové stezky, která v minulosti vedla přes Moravu. Jedna z nejstarších a ejznámějších obchodních cest od Jadranu po Balt procházela i Brněnskem.

  • Foto

    muzeumbrnenska.cz

Na výstavě můžete blíže poznat lokality, které byly přirozenými zastaveními na Jantarové stezce a dnes jsou součástí Brna či jeho blízkého okolí.  Návštěvníci tu najdou například významné hradisko z pozdní doby bronzové v Obřanech, keltské pohřebište, pravěkou svatyni v Býčí skále nebo tábory římských legií. Druhá část výstavy nabízí informace o procesu hledání dávných stezek. Zjistíte například, co obnáší práce s mapovými podklady či jaké jsou možnosti leteckého průzkumu krajiny. 

Dozvíte se více také o grafickém prostředí, v němž archeologové dále pracují se získanými daty. Kurátorka výstavy archeoložka Klára Sovová dodává: „Pojem cesta má řadu významů a na naší výstavě se s některými z nich můžete blíže seznámit. Ať už se jedná o fyzickou cestu, spojující dvě místa v terénu, cestu, kterou podnikla mladá žena do nového domova, či cestu ve smyslu duchovním, na místo, kde dleli pravěcí bohové.“

Součástí expozice je šifrovací hra, která dětské návštěvníky provede celou výstavou. Na děti čeká na konci jejich cesty odměna. Navštívit můžete také ateliér, kde interaktivní formou poznáte některé dovednosti, které lidé v minulosti ovládali. Vyzkoušíte si tkaní na stavu, zahrajete „pravěké kostky“ nebo si nasadíte helmu římského vojáka. Součástí ateliéru je i prezentace prací dětí z Gymnázia a ZUŠ Šlapanice na téma Cesta. Výstavu doplňují tematické  přednášky a víkendové doprovodné akce. Bližší informace jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány na webu a Facebooku muzea.