Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s měsíčním předstihem zrekonstruovala mosty na silnici II/430 přes Roketnici u motorestu Rohlenka. Stavební práce tu probíhaly od druhé poloviny března tohoto roku a náklady se vyšplhaly na 28,8 mil korun. Celou částku na kompletní rekonstrukci mostních těles poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). V tiskové zprávě o tom informovali jihomoravští silničáři s tím, že plný provoz se obnoví už tuto sobotu.

Kolony by se v ranní špičce měly zmírnit, míní Hanák

„Z dopravního hlediska je to pro všechny skvělá zpráva! Silnice II/430 je totiž základní silniční tepnou mezi Brnem a Vyškovem, pro cestující z okolních obcí jde o primární přístupovou cestu do města Brna. Rozhodně se danému území uleví a předpokládáme, že se kolony v ranních špičkách zmírní,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Roman Hanák.

Pouhá oprava neměla smysl

Most s číslem 430-007 byl v havarijním stavu, druhý pak s číslem 430-008 statik zařadil do V. kategorie s označením – špatný. Situace před rekonstrukcí byla kritická, ačkoliv existovalo stavební povolení a byly alokovány finance, stavbu dlouhodobě brzdily majetkoprávní vztahy. To se na technickém stavu velmi výrazně podepsalo, pouhá oprava neměla z ekonomického hlediska a s ohledem na stavební stav a typ konstrukce mostu vůbec smysl.

Dva mosty nahradil jeden rámový most

„Oba mosty postavené v roce 1900, tedy ještě za Rakouska – Uherska, byly tvořeny cihelnými klenbami, které byly po 123 letech provozu již v havarijním stavu, v patě hlavního mostu byla navíc kaverna hrozící zřícením,“ doplnil Hanák s tím, že oba mosty byly zbourány a nahradil je jeden nový rámový most.

Zvýšili niveletu silnice

Konfigurace terénu umožnila zvýšení nivelety silnice v místě křížení s vodním tokem o zhruba 60 centimetrů, takže původní řešení se dvěma mosty, které se příliš neosvědčilo, bylo nahrazeno jedním kapacitním mostním objektem, který bezpečně provede stoleté průtoky vody. Součástí stavby byla i rekonstrukce přilehlých úseků silnice II/430 v celkové délce 285 metrů. „Momentálně probíhají na silnici a na mostě dokončovací práce a obnovení plného provozu předpokládáme od soboty 30. září,“ dodal ředitel jihomoravských silničářů.