Prezident republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního děkana Agronomické fakulty Jana Mareše (60). Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí univerzity Filip Vrána.

Mareš v čele školy vystřídá náměstka ministra školství Roberta Plagu, který ji dočasně vede po odchodu někdejší rektorky Danuše Nerudové a po rezignaci nově zvoleného rektora Vojtěcha Adama. Funkce se ujme 31. března. Zvolen byl akademickým senátem v polovině března, kandidovali také prorektoři Martina Lichovníková a Martin Klimánek. Mareš vyhrál v prvním kole, podpořilo jej 19 z 31 přítomných, funkční období je čtyřleté.

Odborností nového rektora je rybářství, tedy obor spojený s vodou v krajině a hospodařením v krajině, což jsou podle Mareše věci, které spolu úzce souvisí. "Zodpovědný přístup k naší přírodě, zemědělství a hospodaření je věc, která mne velmi zajímá, včetně provázání na rozvoj regionů a deglobalizaci," uvedl už dříve Mareš.

Zeman dnes předsedovi akademického senátu Mendelovy univerzity záležitost s Adamem připomněl. "Nechci být zbytečně ironický, protože chyba se stává a všichni jsme jenom omylní lidé. Ale využívám této příležitosti, abych upozornil nejenom váš akademický senát, ale všechny akademické senáty všech českých univerzit, aby si příště dávaly poněkud větší pozor na návrhy, které předkládají prezidentovi republiky," řekl Marešovi Zeman a popřál mu úspěch. Slavnostního jmenování se na Hradě kromě zástupců školy zúčastnil ministr školství Petr Gazdík (STAN) a jeho náměstek Plaga.

Mareš po zvolení zdůraznil široký záběr Mendelovy univerzity, je podle něj potřeba, aby reagovala na aktuální výzvy, jako je zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin, zabývat se musí podle něj také hospodařením v krajině, cirkulárním hospodářstvím, využíváním obnovitelných zdrojů nebo rozvojem regionů.

Nový rektor povede univerzitu s šesti prorektory, což je o jednoho více než v minulém období. Martin Klimánek bude stejně jako dosud prorektorem pro strategii, rozvoj a účelovou činnost. Další jména jsou nová. Prorektorem pro tvůrčí činnost bude Svatopluk Kapounek. Lea Kubíčková bude řídit kvalitu a lidské zdroje, Ondřej Mocek pedagogiku, Jiří Skládanka internacionalizaci a vnější vztahy. Nová bude pozice prorektora pro IT, které se ujme Robert Pokluda.

Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V současné době vede Oddělení rybářství a hydrobiologie na AF MENDELU.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou technologie chovu ryb v různých produkčních systémech, výživou a krmením ryb, kvalitou rybího masa, hematologií ryb nebo mimo-produkčními funkcemi rybníků. Věnuje se tak například vlivu podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji a optimalizaci recirkulačních chovů ryb.