Finance by měly jít přímo školním jídelnám, mateřským a základním školám zřizovaným městem Brnem a jeho městskými částmi. Už v loňském roce získalo finanční podporu 21 zařízení, letos je zájemců 38 a další jídelny poskytování této služby zvažují.

Každé z těchto zařízení dostane, v případě schválení Zastupitelstvem města Brna, finanční částku 5 tisíc korun měsíčně. Finanční částka bude zařízením vyplácena v roce 2019 po dobu 10 měsíců a zařízení ji může použít na některé složky platu a odvody pro zaměstnance připravující dietní stravu, na nákup odborné literatury, na pořízení kuchyňského náčiní a na další vzdělávání. Celková finanční částka na měsíc pro 38 zařízení připravujících dietní stravu činí 190 tisíc Kč. Celková částka na období 10 měsíců pro 38 uvedených zařízení je 1,9 milionu Kč.

 „Podpořili jsme zařízení, která dietní stravu připravují a umožňují tak dětem, které musí mít ze zdravotních důvodů úpravu stravy, najíst se společně s jejich spolužáky ve školní jídelně. Pro vzdělávání jako takové to asi zásadní není, ale pro komfort dětí a jejich mezilidské vztahy určitě,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Z průzkumu vyplynulo, že v současné době se denně dietně stravuje 360 dětí. Největší podíl má dieta bezlepková, která je připravována 200 strávníkům. Následuje dieta bezmléčná a diety eliminační, kdy je zapotřebí ze stravy vyloučit některé potraviny. Na správnost sestavení jídelníčků i vhodnost použitých surovin a postupů dohlíží nutriční terapeuti. Jídelny často využívají možnost spolupráce s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a umožňují tak praxi studentům magisterského oboru Nutriční specialista.