Kvůli opravám vodovodu a kanalizace v křižovatce Palackého třídy a ulice Kosmovy bude od pondělí 22. března 2021 v několika etapách omezen provoz individuální automobilová doprava v lokalitě. Během první etapy nebude možné odbočení aut z ulice Kosmovy vlevo ve směru k Husitské.

V pondělí se uzavře pravý jízdní pruh od ulice Riegrovy ve směru do centra. Průjezd pro automobily bude umožněný pouze jednosměrně ve směru centrum -> Řečkovice.

Od stejného data platí i uzavírka spojovací větve z ulice Kosmovy do ulice Palackého třída s možností odbočení vpravo z levé strany směrovacího ostrůvku. Směrem na Řečkovice bude nutné odbočit z pruhu, který je běžně určený pro jízdu rovně.

Lokální objízdná trasa je vedena ulicemi Kosmova, Božetěchova a Metodějova. Tranzitní objízdná trasa je vedena ulicí Hradeckou. Chodci nebudou moci využívat přechod přes Palackého třídu u zastávky tramvají Semilasso ve směru na Řečkovice. Náhradní přechod bude o cca 25 metrů dříve ve směru do města.