Testovací prostor pro Průmysl 4.0 otevřelo výzkumné a inovační centrum INTEMAC, které se věnuje odbornému poradenství, aplikovanému výzkumu a vývoji, testování a osvětě v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace výroby.

 

Takzvaný testbed mohou firmy využít jako experimentální pracoviště pro testování, simulace a nové scénáře moderní výroby. K dispozici budou mít například automatizovanou jednotku na odbavení kusové výroby, autonomní zásobovací vozítko, kamerové systémy kontroly kvality nebo lokalizaci pohybu v prostoru.

 

„Od roku 2014 pomáháme výrobním a technologickým firmám rozvíjet úroveň digitalizace, automatizace nebo robotizace. Technologie v testbedu teď posouvají možnosti našich služeb zase o něco dál,“ vysvětlil ředitel centra Radomír Zbožínek, podle kterého tím INTEMAC firmám šetří náklady, čas a zvyšuje jejich produktivitu.

 

„Představte si firmu, která chce zefektivnit výrobu zapojením robota. Právě v testbedu si může celý proces s našimi experty a partnery otestovat a robota vyladit tak, aby s výrobkem manipuloval správně,“ dodal Zbožínek.

 

Firmy si v Kuřimi otestují pokročilé technologie k automatizaci výroby, vision systémy, podnikový informační systém IntemacWorks, inteligentní manipulaci s materiálem, robotické technologie nebo třeba rozšířenou realitu pro potřeby údržby.

 

Na vybavení testbedu se podílelo patnáct firem, které dodaly jednotlivé komponenty. Celkové náklady na výstavbu infrastruktury činí necelých 56 milionů korun. Více jak jednu třetinu z nich získal Jihomoravský kraj na rozšíření infrastruktury INTEMACu z dotací Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Na investici se finančně podílel i Jihomoravský kraj. „Inovace jsou na jižní Moravě doma. Firmy s vysokou přidanou hodnotou přinášejí regionu pracovní místa, finance, prestiž i stabilitu. Potřebujeme, aby výrobní firmy nejen držely krok, ale aby byly – v nejlepším případě – napřed,“ míní hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

 

Jeho slova potvrdil i Petr Chládek, ředitel jihomoravské inovační agentury JIC, která je mateřskou institucí kuřimského testovacího centra a každý rok podpoří prostřednictvím konzultačních služeb více než stovku firem.

 

 „Síla INTEMACu je ve dvou rovinách – digitalizace a výzkum a vývoj. Za osm let pomohli kolegové z INTEMACu desítkám firem z regionu vymyslet, navrhnout nebo sestavit zcela nová řešení. Teď si je budou firmy moci vyzkoušet i ve špičkově vybaveném testovacím prostoru,“ uvedl Chládek.