Roboti Astacus od firmy VODA BRNO, která se oddělila od Vysokého učení technického v Brně (VUT), budou čistit potrubí od nezpevněných usazenin pro Vodárenskou akciovou společnost (VAS). Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě.

Spolehlivě vyčistí trubky s minimem vody

Aby byla voda ve vodovodní síti pitná, je třeba pravidelně potrubí proplachovat, aby se tak odstranily jemné nezpevněné usazeniny, které ulpívají na stěnách a dně trubek. V případě, že tyto částečky pravidelně odstraňovány nejsou, projeví se to zakalením vody, zhoršením její chuti, pachu i barvy. Jedním z obvyklých způsobů čištění je řízení proplachování potrubí vypouštěním vody z hydrantů. Roboti Astacus tuto metodu zdokonalují tím, využívají nejmenší možné množství proplachovací vody. Potrubí vyčistí spolehlivě, ale při minimálních nákladech a šetrné spotřebě vody.

Vodárenská společnost využije tři roboty

VAS, která dodává pitnou vodu v sedmi okresech na jihu Moravy a na Vysočině, bude využívat tři tyto roboty. „Jedná se o inovativní zařízení pro automatizaci procesu odkalení vodovodní sítě nebo revizi hydrantu. Měli jsme možnost být při testování a máme za sebou několik projektů, kde jsme zařízení využili. Z prvních výsledků je patrné, že zařízení opravdu přispívá k automatizaci práce, má lepší výsledky při odkalení a šetří provozní náklady. K potvrzení těchto zjištění využijeme spolupráci s VUT a provedeme dlouhodobé sledování výsledků zařízení,“ uvedl technický náměstek generálního ředitele VAS Miroslav Svoboda.

Spolupracují s Ústavem vodního hospodářství obcí

Vodárenská společnost spolupracuje dlouhodobě s Ústavem vodního hospodářství obcí Fakulty stavební (FAST) VUT, obě strany mají podepsané memorandum o spolupráci. „Je příjemcem a aplikačním garantem výsledků výzkumných aktivit ústavu a nabízí studentům možnost dlouhodobých odborných stáží. Mnoho absolventů FAST také nachází uplatnění právě v této společnosti. Je proto přirozené, že první tři kusy robota Astacus putovaly do provozu právě VAS,“ uvedl Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí, který je zároveň jednatelem VODA BRNO.