S odhalováním pašovaných drog nebo padělaných léčiv může policii v budoucnu pomáhat přístroj brněnského start-upu Lightly Technologies. Sedmičlenný tým s kořeny na Mendelově univerzitě vyvíjí přenosné zařízení, které dokáže vytvořit unikátní profil zkoumaného vzorku. Připodobňují ho k otisku prstu u člověka, řekla ředitelka firmy Monika Štěpánová. Prototyp chce dát start-up policii k testování ještě letos.

Zvenku přístroj vypadá jako obyčejný kufřík, uvnitř ale ukrývá důležité součástky. Je to především fotoreaktor, kam se vkládá zkoumaný vzorek, a spektrometr, jenž slouží k jeho čtení. Snahou není určit pouze to, zda jde například o pervitin nebo kokain, ale zjistit, co všechno daný vzorek obsahuje a v jakých poměrech. Díky tomu vznikne unikátní spektrální otisk.

„Představte si situaci, kdy policie na velkém festivalu zabaví různé vzorky drog. Spolu s roztokem pro rozpouštění látek je v kyvetě vloží do přístroje a zapne analýzu. Po pár minutách vzniknou takzvané fotoprofily s určením aktivní substance, přičemž křivky charakterizují i ostatní látky, které se ve vzorku nacházejí,“ uvedl vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování na Mendelově univerzitě a autor nápadu Lukáš Nejdl.

V praxi by to mělo pomoct snadnějšímu vystopování původu drogy. Proto je ale důležité vytvářet databázi všech zkoumaných vzorků

„Policisté pak mohou sledovat, jak se drogy šíří, jak dlouho kam putovaly, jakými trasami, a tak i zjistit, kdo je distribuuje nebo vyrábí,“ dodal Nejdl. Využití by přístroj mohl najít také při odhalování pančovaného vína. Současné metody zkoumající příměsi nebo původ hroznů jsou podle něj drahé a náročné na proškolený personál i podmínky v laboratoři.

Na přírodních extraktech celý nápad zhruba před sedmi lety vznikl

Nejdl jakožto výzkumník Mendelovy univerzity při zkoumání nanočástic objevil analytickou metodu, která prokázala změnu křivek v závislosti na vloženém substrátu. Při psaní patentové přihlášky zjistil, že analýza funguje ještě o něco lépe na chemické látky. „Nasnadě byla otázka, jaký problém s tím můžeme řešit. Samozřejmě drogy. I tady platí, že precizní a spolehlivé metody jsou vázané na laboratoř. My se snažíme prokázat, že naše metoda je sice více experimentální, ale o to více mobilní,“ míní Nejdl. Kromě toho výsledky z měření v jedné laboratoři podle něj nemusí odpovídat výsledkům jinde, což by bránilo vzniku celosvětové databáze.

Vědci se spojili s policisty z oddělení pro vědu, výzkum a inovace, kteří o přístroj projevil zájem

Dalším z impulzů pro pokračování ve vývoji bylo získání patentu v roce 2022, kdy rovněž začal vznikat start-up. Přelomová byla cesta do Ameriky téhož roku. „V protidrogové agentuře DEA jsme představili naši metodu a potenciál kufříku. Mají tam obrovský problém s fentanylem, a když je náš přístroj zaujal, utvrdilo nás to v tom, že máme přejít z akademické sféry do praktické. Začátkem loňského roku jsme založili firmu,“ uvedla Štěpánová.

Přístroj je zatím ve fázi prototypu. Start-up ladí například přípravu vzorků v terénu nebo to, jak bude vypadat výsledný výstup, aby byl třeba pro policistu co nejsrozumitelnější

Zabývají se také tím, jak citlivý by měl spektrometr být, protože to ovlivňuje výslednou cenu technologie. Dosud Štěpánová počítá s horní hranicí 700.000 korun. „Sériová výroba by ji mohla zlevnit. Teď jsme dostali grant z programu Prototypuj a ověřuj ve výši 721.000 korun a máme v plánu postavit další dva přístroje. Chceme, aby policie už měla nějaké u sebe a testovala je,“ dodala.