SAKO zvýší kapacitu spalovny o půlku, hledá zhotovitele třetí linky

  • Foto

    SAKO Brno

Brněnská svozová společnost SAKO vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele třetí linky, která zvýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o polovinu. Zhotovitel by měl zrealizovat celou stavbu, včetně komplexní dodávky nejmodernější technologie. Zahájení provozu vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z nevyužitelného komunálního odpadu je plánováno na začátek roku 2025. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

„Kapacita stávajících kotlů na energetické využívání odpadů je již několik měsíců zcela naplněna a stále přicházejí další požadavky na přebírání odpadu, které již plníme jen s obtížemi. Také skládky v blízkém i vzdáleném okolí se postupně zaplňují. Plánované navýšení kapacity zařízení na energetické využívání odpadu se tedy jeví jako naprosto nezbytný krok z hlediska udržitelné budoucnosti odpadového hospodářství regionu,“ zdůraznil Leder.

Nová linka navýší nominální kapacitu celého zařízení na 352 000 tun zpracovaného odpadu ročně. Plánovaným technickým řešením se zařadí mezi energeticky nejúčinnější zdroje kombinované výroby elektrické energie a tepla v rámci republiky. Modernizací výrobního zařízení se výrazně navýší možnost dodávek tepla do sítě centrálního zásobování teplem a množství dodané elektrické energie městu Brnu.

K výběru zhotovitele a podpisu smlouvy by mohlo dojít začátkem příštího roku. „Představenstvo společnosti SAKO Brno schválilo kompletní zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele a současně vydalo pokyn k zahájení výběrového řízení,“ uzavřel Leder.